Sezon na Halloween - nowa funkcja w grze.
Dodane przez TaMara1 dnia 12.10.2019 17:10:41
Witajcie Farmerzy !

Zapraszamy Was do zapoznania się z nową funkcją w grze, która - jak mamy nadzieję - będzie stanowiła dodatkową zachętę do uczestnictwa w wydarzeniach na Farmie, a także uatrakcyjni realizację codziennych zamówień od klientów.
Powitajcie pierwszy sezon w grze - Sezon na Halloween.

sezon.png

Wstęp do Sezonu na Halloween - poniedziałek 14.10.2019 godz. 14:00 do środy 16.10.2019 godz. 14:00.

Sezon na Halloween - środa 16.10.2019 godz. 14:00 do środy 13.11.2019 godz. 14:00.

Poradnik znajduje się w rozwinęciu wiadomości.

Treść rozszerzona
Witajcie Farmerzy !

Zapraszamy Was do zapoznania się z nową funkcją w grze, która - jak mamy nadzieję - będzie stanowiła dodatkową zachętę do uczestnictwa w wydarzeniach na Farmie, a także uatrakcyjni realizację codziennych zamówień od klientów.
Powitajcie pierwszy sezon w grze - Sezon na Halloween.

sezon.png

Wstęp do Sezonu na Halloween - poniedziałek 14.10.2019 godz. 14:00 do środy 16.10.2019 godz. 14:00.

Sezon na Halloween - środa 16.10.2019 godz. 14:00 do środy 13.11.2019 godz. 14:00.

SEZON to nowa funkcja w grze dostępna od 2 poziomu na Farmie.

W czasie trwania sezonu aktywność graczy polegająca na uczestnictwie w eventach, misjach czasowych oraz przy wykonywaniu zleceń od klientów jest dodatkowo premiowana punktami nagród sezonowych co z kolei przekłada się rozmaite nagrody - zależne od liczby punktów nagród sezonowych zgromadzonych w czasie trwania danego sezonu.

Każdy gracz, który zaloguje się do gry w dowolnym momencie sezonu otrzyma item

Podstawowe trofeum sezonowe
seasontrophy_0.gif
Item ten jest otrzymywany jednorazowo, tj. gracz, który otrzyma go w danym sezonie nie otrzyma go już w kolejnych sezonach.
Wśród nagród bieżącego i kolejnych sezonów będą się znajdować ulepszenia przedmiotowego itemu zmieniające jego cechy - głównie wizualne. Item ma mieć charakter trofeum.

Zasady funkcjonowania sezonu zostaną opisane na przykładzie pierwszego wydarzenia w ramach nowej funkcji - Sezon na Halloween

Do okna sezonu przechodzi się przez zegar eventowy, newsy i przez ikonki sezonu znajdujące się na mapie i na poszczególnych łąkach

sezon_mapa_gif.gif

Ikonki te są aktywne tylko w czasie sezonu oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym dany sezon (wstęp do sezonu).​

Wstęp do sezonu

W czasie wstępu do sezonu można zapoznać się z zawartością okna zbliżającego się wydarzenia (z nagrodami na poszczególnych pułapach punktowych, czy z ofertą sklepiku), można też kupić Pakiet licencji sezonowej, nie ma jednak możliwości zdobywania punktów nagród sezonowych.
W czasie wstępu do sezonu na mapie znajduje się licznik odliczający czas do startu sezonu

pre-sezon_mapa_gif.gif

Każdy sezon będzie trwał ok. 4 tygodni (nie wlicza się do tego czasu wstępu do sezonu oraz okresu posezonowego).

Po zakończeniu sezonu jego ikonki (na mapie i łąkach) stają się nieaktywne

past-sezon_mapa.png

Okno sezonu

plansza_startsezonuopis.png

1. Zegar eventowy (bezpośrednio z niego można przejść do aktualnych wydarzeń).
2. Pasek bonusów.
3. Aktualnie osiągnięty pułap nagród.
4. Pasek postępu, na którym odliczane są punkty nagród sezonowych do kolejnego pułapu. Powyżej paska znajduje się informacja ile dni pozostało do końca sezonu (lub do jego rozpoczęcia - w przypadku wstępu do sezonu).
5. Nagrody podstawowe za dany pułap - dopisywane są automatycznie bezpośrednio po osiągnięciu danego pułapu.
6. Nagrody licencji - nagrody dodatkowe za dany pułap otrzymywane wraz z nagrodami podstawowymi wyłącznie przez graczy, którzy kupili licencję sezonową.
7. Przycisk zakupu pakietu licencji sezonowej.
8. Przejście do sklepu sezonowego.
9. Przejście do zleceń od klientów.
10. Przejście do Skleporamy.
11. Suwak pozwalający obejrzeć nagrody dla dalszych pułapów.

Punkty nagród sezonowych

seasonpassepicon_big.png

Zdobywane są w trakcie trwania danego sezonu przy wykonywaniu zleceń od klientów w Spółdzielni oraz w eventach/czasowych misjach (zgodnie z informacjami zawartymi w poradnikach).

Można również:

- kupić je w Skleporamie

skleporama_okn.png
Zakup będzie możliwy tylko w czasie trwania sezonu.
Pakiet zawierający 105 punktów nagród sezonowych można kupić 4-krotnie w danym sezonie. Cena pakietu: 30 farmarek.​

- otrzymać przy zbiorze itemu "Sezonnik Halloween" (do zdobycia przy zakupie Pakietu licencji sezonowej) - dotyczy wyłącznie wydarzenia "Sezon na Halloween".

Nagrody sezonowe

Są dopisywane automatycznie po osiągnięciu danego pułapu nagród. Informuje o tym wyskakujące okienko

okno_pulapu.png

Każdy gracz gromadzący punkty nagród sezonowych otrzymuje kolejne nagrody z puli nagród podstawowych. Gracze, którzy wykupią Pakiet licencji sezonowej otrzymują dodatkowo nagrody licencji.
Jeśli gracz kupi licencję sezonową w trakcie sezonu - już po zdobyciu części nagród podstawowych, będzie miał również możliwość odebrania zaległych nagród licencji. Bieżące nagrody licencji (od czasu jej zakupu) będą się dopisywać automatycznie.

Nagrody możliwe do zdobycia w Sezonie na Halloween

T_nagrody.png

Nagroda z pułapu 31 stanowi nagrodę bonusową - dotyczy tych graczy, którzy po zdobyciu ulepszenia trofeum sezonowego będą dalej gromadzić punkty. Pułap 31 jest pułapem maksymalnym. Po jego osiągnięciu wszelkie dodatkowo zdobyte punkty nagród sezonowych nie wpływają na wielkość pułapu i nie są za nie przyznawane nagrody.​

Sklep sezonowy

Zakupy w sklepie są możliwe tylko w czasie trwania sezonu.
Walutę stanowią Żetony sezonowe zdobywane w nagrodach sezonowych; żetony te mogą się też znajdować wśród nagród eventów/misji czasowych.

seasonoct2019tokenicon_big.png

Po zakończeniu sezonu niewykorzystane żetony zostaną wymienione na 3.314 PD, 1.104 TPD i 7.954 SG za każdy.​

Okno sklepu

sklep_sezonowy.png

Znajdujące się w nim bonusy aktywują się automatycznie w momencie zakupu. Można je kupować wielokrotnie (nie ma limitu zakupów).

T_sklepik.png

Licencja sezonowa

Umożliwia zdobycie dodatkowych nagród sezonowych - nagród licencji.
Można ją zakupić w Pakiecie licencji sezonowej, który będzie dostępny w Galerii handlowej w czasie wstępu do sezonu i sezonu

T_pakiet.png

Zawarte w niej udogodnienia związane z sezonem (nagrody licencji, punkty nagród sezonowych z itemu) dotyczą tylko "Sezonu na Halloween".
Możliwy jednorazowy zakup.
Cena pakietu - 19,99 PLN.
W przypadku graczy mających czynny Pakiet Premium jego cena wynosi 11,99 PLN

Naklejka uczestnictwa "Sezon na Halloween"

493.png

Naklejka premium "Sezon na Halloween"

494.png

Naklejka wykonawcy "Sezon na Halloween"

495.png

Podstawowe trofeum sezonowe
seasontrophy_01.gif
2.000 PD/TPD co 23 h; 1 małe pole
w czasie sezonu dodatkowo 5.000 SG przy każdym zbiorze.

Ulepszenie trofeum sezonowego

seasontrophy_upgrade.png

Trofeum sezonowe I (po nałożeniu 1 ulepszenia)
seasontrophy_1.gif
2.500 PD/TPD co 23 h; 1 małe pole
w czasie trwania sezonu dodatkowo 7.500 SG przy każdym zbiorze

Sezonnik Halloween
seasonoct2019dailygiver.gif
1.500 PD/TPD co 23 h; 1 małe pole
W czasie trwania "Sezonu na Halloween" dodatkowo 65 punktów nagród sezonowych przy każdym zbiorze (tylko w tym sezonie). Item do zdobycia przy zakupie Pakietu licencji sezonowej.

Powyższe itemy mogą być ustawione na terenie Głównej łąki, Dzikiej łąki, Leśnej polany, Ogrodu ozdobnego, Plantacji, Lasu tropikalnego, Kryształowych Wodospadów i Wyspy skarbów.
"Sezonnik Halloween" dodatkowo w Nawiedzonym domu.