Stw??rz sw??j awatar. Czyli herby w farmeramie.
Dodane przez DAvSON dnia 30.01.2011 17:27:55
Dzisiaj wsp??lnymi si??ami doszli??my do ostatniej nagrody w evencie urodzinowym. Jest to mo??liwo??─? stworzenia w??asnego wizerunku za po??rednictwem herbu. Herb tworzy si─? do??─? ??atwo.Czytaj wiecej


TreŠ rozszerzona
Dzisiaj wsp??lnymi si??ami doszli??my do ostatniej nagrody w evencie urodzinowym. Jest to mo??liwo??─? stworzenia w??asnego wizerunku za po??rednictwem herbu. Herb tworzy si─? do??─? ??atwo.
Najpierw wybieramy kszta??t herbu:
Nast─?pnie wz??r:
Na ko??cu motyw, czyli obrazek kt??ry si─? na nim b─?dzie znajdowa─?:
Zmiana herbu nic nie kosztuje , pozwala nam poznawa─? s─?siad??w nie tylko po nazwie ale teraz i po wygl─?dzie , o ile dany s─?siad nie b─?dzie zmienia─? awataru codziennie :)