Event urodzinowy zaczyna si─? ju?? 24.01.2011
Dodane przez DAvSON dnia 21.01.2011 19:41:06
Witaj farmerze!

Pieje kogut w niebog??osy,
stoj─?c na p??ocie o torcie co?? g??osi.
W Farmeramie nadchodzi czas ??wi─?towania,
a dla zwierz─?t to pora figlowania.
Wszyscy ciesz─? si─? niezmiernie,
Do??─?cz do nas i baw si─? nieprzeci─?tnie.


HUURRRA! Zbli??aj─? si─? pierwsze urodziny Farmeramy! Nasza ekipa szykuje ju?? poma??u serpentyny, a i tort ju?? zam??wiony. Ty tak??e mo??esz z pomp─? obchodzi─? urodziny Twojej ulubionej gry i to od 24.01.2011!

Co Ci─? czeka? Tort, tort i jeszcze raz tort! We?? udzia?? w akcji obrzucania si─? tortami! Jak sobie to wyobra??amy?

Poprzez funkcj─? rozsy??ania prezent??w rozdajesz swoim znajomym i s─?siadom kaloryczne, kremowe, super smaczne i grube kawa??ki tortu z bit─? ??mietan─?. I na sto procent tak??e i Ty otrzymasz kilka kawa??k??w! Nawet s─?siedzi z licencji na s─?siedztwo s─? w doskona??ym nastroju do ??wi─?towania i rozdaj─? torty bez ko??ca.

A najlepsze jest to, ??e w grze mo??na znale??─? tortow─? armat─?, kt??ra zaopatrzy Ci─? w porz─?dne kawa??ki tortu. Tak??e w farmerskim kole fortuny i asortymencie sklepu farmerskiego natkniesz si─? na ten smako??yk.

Najwa??niejsze jest to, aby nazbiera─? jak najwi─?ksz─? ilo??─? kalorii! Dzi─?ki kawa??kom tortu zapewnisz sobie super nagrody i tylko od Ciebie zale??y, czy chcesz wygra─? super odlotowy przedmiot, czy te?? zamierzasz rozparcelowa─? swoje kalorie na wszystkie niespodzianki.

W akcji obrzucania si─? tortem wszyscy farmerzy d─???─? do tego samego celu! Wszyscy wsp??lnie wygrywacie niezliczon─? ilo??─? kalorii i w zamian za to nagradzani b─?dziecie w 4 etapach! Aby to zrealizowa─?, umie??cili??my w grze licznik: je??eli wszyscy farmerzy b─?d─? razem pilnie zbiera─? kalorie, wprowadzimy dodatkowe super nagrody.

W mie??cie wzniesiona zostanie wspania??a tortowa budowla Ô?? jak w krainie mlekiem i miodem p??yn─?cej!

Tutaj otrzymasz super nagrody za uzbierane kalorie.

A tak na marginesie, to z okazji urodzin FARMERAMY b─?dziesz m??g?? w warsztaciku rozbudowa─? jedn─? zagrod─? w jubileuszowym stylu Ô?? odkryj sam, o kt??r─? chodzi. To niespodzianka!

A zatem, zabieraj si─? do dzie??a!


??r??d??o: Forum Farmeramy
TreŠ rozszerzona
Witaj farmerze!

Pieje kogut w niebog??osy,
stoj─?c na p??ocie o torcie co?? g??osi.
W Farmeramie nadchodzi czas ??wi─?towania,
a dla zwierz─?t to pora figlowania.
Wszyscy ciesz─? si─? niezmiernie,
Do??─?cz do nas i baw si─? nieprzeci─?tnie.


HUURRRA! Zbli??aj─? si─? pierwsze urodziny Farmeramy! Nasza ekipa szykuje ju?? poma??u serpentyny, a i tort ju?? zam??wiony. Ty tak??e mo??esz z pomp─? obchodzi─? urodziny Twojej ulubionej gry i to od 24.01.2011!

Co Ci─? czeka? Tort, tort i jeszcze raz tort! We?? udzia?? w akcji obrzucania si─? tortami! Jak sobie to wyobra??amy?

Poprzez funkcj─? rozsy??ania prezent??w rozdajesz swoim znajomym i s─?siadom kaloryczne, kremowe, super smaczne i grube kawa??ki tortu z bit─? ??mietan─?. I na sto procent tak??e i Ty otrzymasz kilka kawa??k??w! Nawet s─?siedzi z licencji na s─?siedztwo s─? w doskona??ym nastroju do ??wi─?towania i rozdaj─? torty bez ko??ca.

A najlepsze jest to, ??e w grze mo??na znale??─? tortow─? armat─?, kt??ra zaopatrzy Ci─? w porz─?dne kawa??ki tortu. Tak??e w farmerskim kole fortuny i asortymencie sklepu farmerskiego natkniesz si─? na ten smako??yk.

Najwa??niejsze jest to, aby nazbiera─? jak najwi─?ksz─? ilo??─? kalorii! Dzi─?ki kawa??kom tortu zapewnisz sobie super nagrody i tylko od Ciebie zale??y, czy chcesz wygra─? super odlotowy przedmiot, czy te?? zamierzasz rozparcelowa─? swoje kalorie na wszystkie niespodzianki.

W akcji obrzucania si─? tortem wszyscy farmerzy d─???─? do tego samego celu! Wszyscy wsp??lnie wygrywacie niezliczon─? ilo??─? kalorii i w zamian za to nagradzani b─?dziecie w 4 etapach! Aby to zrealizowa─?, umie??cili??my w grze licznik: je??eli wszyscy farmerzy b─?d─? razem pilnie zbiera─? kalorie, wprowadzimy dodatkowe super nagrody.

W mie??cie wzniesiona zostanie wspania??a tortowa budowla Ô?? jak w krainie mlekiem i miodem p??yn─?cej!

Tutaj otrzymasz super nagrody za uzbierane kalorie.

A tak na marginesie, to z okazji urodzin FARMERAMY b─?dziesz m??g?? w warsztaciku rozbudowa─? jedn─? zagrod─? w jubileuszowym stylu Ô?? odkryj sam, o kt??r─? chodzi. To niespodzianka!

A zatem, zabieraj si─? do dzie??a!


??r??d??o: Forum Farmeramy