INFO - Zmniejszenie powierzchni p????
Dodane przez chudy dnia 24.03.2011 16:36:09


Witajcie

Niestety w przeci─?gu ostatniej godziny wyst─?pi?? u wielu graczy BUG powoduj─?cy zmniejszenie powierzchni p???? z 4x4 do 1x1. Problem zosta?? ju?? naprawiony. Niestety nie mamy technicznie mo??liwo??ci przywr??cenia p??l do wcze??niejszej wielko??ci i ka??dy z graczy musi zrobi─? to samodzielnie. Ma??e pola nale??y zlikwidowa─? i ponownie postawi─? na ich miejsca du??e.

Bardzo nam przykro w zwi─?zku z zaistnia??ym problemem

Wasza Ekipa Farmerama

TreŠ rozszerzona


Witajcie

Niestety w przeci─?gu ostatniej godziny wyst─?pi?? u wielu graczy BUG powoduj─?cy zmniejszenie powierzchni p???? z 4x4 do 1x1. Problem zosta?? ju?? naprawiony. Niestety nie mamy technicznie mo??liwo??ci przywr??cenia p??l do wcze??niejszej wielko??ci i ka??dy z graczy musi zrobi─? to samodzielnie. Ma??e pola nale??y zlikwidowa─? i ponownie postawi─? na ich miejsca du??e.

Bardzo nam przykro w zwi─?zku z zaistnia??ym problemem

Wasza Ekipa Farmerama