Info: wypada zbyt ma??o ??onkili
Dodane przez chudy dnia 24.03.2011 15:49:28

Witajcie farmerzy,

Otrzymujemy wiele zg??osze?? od Was na temat s??abo wypadaj─?cych ??onkili z upraw, drzew i zagr??d.

Po wnikliwej analizie wszystkich nades??anych zg??osze?? musimy stwierdzi─?, ??e wszystko dzia??a poprawnie.

Oznacza to, ??e nie ma ??adnego b??─?du i ??onkili nie b─?dzie wypada─? wi─?cej.

Wasza ekipa FARMERAMA

TreŠ rozszerzona

Witajcie farmerzy,

Otrzymujemy wiele zg??osze?? od Was na temat s??abo wypadaj─?cych ??onkili z upraw, drzew i zagr??d.

Po wnikliwej analizie wszystkich nades??anych zg??osze?? musimy stwierdzi─?, ??e wszystko dzia??a poprawnie.

Oznacza to, ??e nie ma ??adnego b??─?du i ??onkili nie b─?dzie wypada─? wi─?cej.

Wasza ekipa FARMERAMA