Update: Kolorowe owce
Dodane przez chudy dnia 24.03.2011 11:39:25
Farmerzy!

W zwiń?zku z Waszymi licznymi pytaniami chcia??am zwr??ciń? uwagń? na fragment og??oszenia:


Cytat:
Cytat u??ytkownika BA_Solmaremi

- W filmie jest podana informacja, ??e mo??na tworzyń? super naw??z, jednak opcja ta zostanie wprowadzona p????niej


Tak wiń?c jak sami widzicie jeszcze nie mamy mo??liwo??ci produkcji super nawozu. Opcja ta zostanie wprowadzona w przysz??o??ci.
Poinformujemy Was o tym w >>oficjalnych og??oszeniach<<, w kt??rych zawsze przeczytacie sprawdzone informacje

Wasza ekipa FARMERAMY

Tre∂ś rozszerzona
Farmerzy!

W zwiń?zku z Waszymi licznymi pytaniami chcia??am zwr??ciń? uwagń? na fragment og??oszenia:


Cytat:
Cytat u??ytkownika BA_Solmaremi

- W filmie jest podana informacja, ??e mo??na tworzyń? super naw??z, jednak opcja ta zostanie wprowadzona p????niej


Tak wiń?c jak sami widzicie jeszcze nie mamy mo??liwo??ci produkcji super nawozu. Opcja ta zostanie wprowadzona w przysz??o??ci.
Poinformujemy Was o tym w >>oficjalnych og??oszeniach<<, w kt??rych zawsze przeczytacie sprawdzone informacje

Wasza ekipa FARMERAMY