Event urodzinowy - nowe wiadomo??ci...
Dodane przez DAvSON dnia 21.01.2011 11:42:08
Czas na wielk─? akcj─? obrzucania si─? tortem urodzinowym! Zbierajcie tutaj kalorie, a otrzymacie super nagrody. A najlepsze jest to, ??e za wszystkie kalorie zebrane wsp??lnymi si??ami nagradzani b─?dziecie w 4 etapach! Taki tekst nied??ugo nas przywita w grze. Dzisiaj ods??onimy troch─? wi─?ksz─? cz─???─? czekaj─?cych nas niespodzianek. Nie liczcie jednak ??e podamy wszystko. Nie wszystkie dane jeszcze mamy potwierdzone.

Czytaj wi─?cej?Ür??d??o: farmerzy.info


TreŠ rozszerzona
Czas na wielk─? akcj─? obrzucania si─? tortem urodzinowym! Zbierajcie tutaj kalorie, a otrzymacie super nagrody. A najlepsze jest to, ??e za wszystkie kalorie zebrane wsp??lnymi si??ami nagradzani b─?dziecie w 4 etapach! Taki tekst nied??ugo nas przywita w grze. Dzisiaj ods??onimy troch─? wi─?ksz─? cz─???─? czekaj─?cych nas niespodzianek. Nie liczcie jednak ??e podamy wszystko. Nie wszystkie dane jeszcze mamy potwierdzone. Ale zacznijmy po kolei:

Jak wszystkim ju?? naszym czytelnikom wiadomo, Farmerama obchodzi lada dzie?? 1 urodziny. Z tej okazji czeka nas tortowy ewent - bitwa na torty i kalorie. Og??lnie m??wi─?c grafika jest naprawd─? pi─?kna, dopasowana w ka??dym szczeg??le do gry.
Zabawa jeszcze lepsza i czeka nas kilka nowych niespodzianek, kt??rych nie by??o dot─?d w grze. W tym ewencie b─?dzie si─? liczy─? wsp????praca z s─?siadami. Tak, dobrze czytacie - S─?siadami.

Nie znamy jeszcze dok??adnych zasad tej wsp????pracy, ale domy??lamy si─? ??e jest to powi─?zane z wysy??aniem prezent??w, w wypadku tej zabawy tort??w, ciastek i innych s??odko??ci.

W grze wyst─?pi pi─?─? r????nej wielko??ci s??odko??ci:
kawa??ek tortu o warto??ci 500 kalorii
wielki kawa??ek tortu o wielko??ci 800 kalorii
ma??y tort o kaloryczno??ci r??wnej 1100
??redni tort - 1500 kalorii
i du??y tort 1900 kalorii

Nie znamy jeszcze wszystkich sposob??w ich pozyskiwania. Na pewno niekt??re b─?d─? mog??y zosta─? wys??ane jako prezent, cz─???─? b─?dzie dost─?pna w sklepiku Farmerskim, a cz─???─? do kupienia za pomoc─? banku i systemu p??atno??ci. Czy b─?d─? torty wypada??y z upraw i innych zbior??w - na chwil─? obecn─? nie wiadomo.

Kochani, w tej zabawie, jak ju?? wspomnia??em, liczy─? si─? b─?d─? nasi s─?siedzi i nasza z nimi wsp????praca. Dlatego te?? radz─? przy okazji przejrze─? listy swoich najbli??szych s─?siad??w i znajomych i sprawdzi─? czy graj─?, czy s─? aktywni. Popiszcie do siebie na sowiej poczcie i uzgodnijcie czy b─?dziecie gra─? razem.Troch─? teraz o nagrodach.
Z naszych danych wynika ??e mamy trzy nagrody wielopoziomowe:
Puzzle -o kt??rych mowa w poprzednim newsie.

Do zdobycia jest te?? armata czekoladowa/tortowa - efekt taki sam jak ??nie??nej i ??luzowej armatki - 10 PD i ekran w sp??ywaj─?cej czekoladzie.

Jest te?? do wygrania urodzinowa zagroda dla owiec - prezentowana wczoraj.

W opisie zabawy wyst─?puj─? jeszcze dwa elementy - ale na chwil─? obecn─? nie wiem czy to s─? dekoracje czy tylko etapy zabawy - Tortowy domek sk??adaj─?cy si─? z podstawy i 4 stopni rozbudowy, oraz Du??y Tort - tak samo z podstawy i czterech stopni rozbudowy.

Mam i smutn─? wiadomo??─? - poza na razie zagrod─? urodzinow─? owiec nie znale??li??my ??adnych innych zagr??d w szacie urodzinowej, ale jest jeszcze kilka dni i mo??e do nas trafi─? nowe grafiki.

Co do upraw, zwierz─?t i innych tego typu spraw - czyli co mamy wrzuci─? do ewentu - na chwil─? obecn─? brak 100% informacji. Dlatego My wstrzymamy si─? od spekulacji.


?Ür??d??o: farmerzy.info