Problem z eventem
Dodane przez DAvSON dnia 23.03.2011 14:06:18

Witajcie farmerzy,

Na chwil─? obecn─? mamy ma??e problemy techniczne
- ??onkile znikn─???y
- marzanny znikn─???y
- nie mo??na produkowa─? paszy dla ??osi

Te problemy wyst─?puj─? tylko u cz─???ci graczy

Nad tymi problemami pracuj─? nasi programi??ci prosimy o cierpliwo??─? i przepraszamy za problemy.

Niekt??rzy gracze maj─? r??wnie?? problem z postawieniem zagr??d i z nieaktywnymi polami na bahamaramie.

TreŠ rozszerzona

Witajcie farmerzy,

Na chwil─? obecn─? mamy ma??e problemy techniczne
- ??onkile znikn─???y
- marzanny znikn─???y
- nie mo??na produkowa─? paszy dla ??osi

Te problemy wyst─?puj─? tylko u cz─???ci graczy

Nad tymi problemami pracuj─? nasi programi??ci prosimy o cierpliwo??─? i przepraszamy za problemy.

Niekt??rzy gracze maj─? r??wnie?? problem z postawieniem zagr??d i z nieaktywnymi polami na bahamaramie.