Event urodzinowy - nowe wiadomo??ci...
Dodane przez DAvSON dnia 21.01.2011 10:26:12
Dzisiaj na niemieckiej stronie dla fan??w pojawi??y si─? grafiki puzzli jakie b─?dziemy mie─? do zdobycia w nadchodz─?cym evencie.
S─? to puzzle podzielone na cztery cz─???ci (analogicznie do "Lodowiska" z eventu ??wi─?tecznego).

Poni??ej prezentujmy jak wygl─?daj─?:Czytaj wi─?cej


TreŠ rozszerzona
Dzisiaj na niemieckiej stronie dla fan??w pojawi??y si─? grafiki puzzli jakie b─?dziemy mie─? do zdobycia w nadchodz─?cym evencie.
S─? to puzzle podzielone na cztery cz─???ci (analogicznie do "Lodowiska" z eventu ??wi─?tecznego).

Poni??ej prezentujemy jak wygl─?daj─?:

                

A tak wygl─?da ca??y komplet:


Niestety p??ki co nie wiadomo ile PD otrzymamy za puzzle, jakie zadania b─?dzie trzeba wykona─? aby je otrzyma─?, ani ??adnych innych szczeg??????w...
Jak tylko si─? co?? pojawi jak zwykle b─?dziemy Was informowa─?.

Pami─?tajcie , ??e informacje s─? nieoficjalne i mog─? sie nie potwierdzi─?.
Dopiero po oficjalnym (zazwyczaj sp????nionym) potwierdzeniu przez forum farmeramy informacja b─?dzie 100% pewna.