Event Karnawa?? 2011 - grafiki
Dodane przez DAvSON dnia 28.02.2011 23:19:54
Ju?? wcze??niej opisali??my na czym b─?dzie polega─? i od kiedy zaczyna si─? event.
Teraz nie mog─?c doczeka─? si─? startu tego s??odkiego wydarzenia prezentujemy nowe grafiki.


Event zostanie w??─?czony oko??o 13.15.

TreŠ rozszerzona
Ju?? wcze??niej opisali??my na czym b─?dzie polega─? i od kiedy zaczyna si─? event.
Teraz nie mog─?c doczeka─? si─? startu tego s??odkiego wydarzenia prezentujemy nowe grafiki.