Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,413
· Najnowszy użytkownik: natka7870

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

Frost61
Offline
· 09.08.2020 17:45:50
Wszystkie połowy mieszczą się w kręu - kiedyś określanym jako najlepszy a teraz wyniki są od śledzia po merlina ! Farmy mają po 7 kompasów !

Frost61
Offline
· 09.08.2020 17:39:04
Losowe połowy to wielka ściema !!!! Na 4 farmy - takie wyniki - 17 - 13 - 12 -5 . Dlaczego taki marny wynik dla 4 - poziom farm 126 !!!

Wirk
OfflineAdmin
· 09.08.2020 06:59:12
djirena, kompasy można było otrzymać przy okazji eventu Narciarstwo wodne. Jeśli nie udało Ci się go zdobyć to musisz czekać na pozostałe dwa wydarzenia do eventu Aquamania: Magia oceanu i Kokosowy kurort. Może tam będą do zdobycia

djirena
Offline
· 09.08.2020 05:17:45
Skąd wziąć jeden kompas ??? coś przegapiłam bo brakuje mi jeden ..

hasia0304
Offline
· 07.08.2020 13:58:02
DZIĘKUJE Smile

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
57% [162 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
30% [84 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
8% [24 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [7 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [6 głosów]

Ogółem głosów: 283
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

Mistrzostwa 2011 w pi??ce no??nej na farmie

Doniesienia
Witajcie uda??o nam siÄ? uzyskaÄ? informacje dotyczÄ?cÄ?
Puchar ??wiata ZwierzÄ?t Farmerama impreza ma siÄ? odbyÄ? (prawdopodobnie ) 27 czerwca i potrwa do 17 lipca 2011.

1. runda eliminacyjna
2. runda eliminacyjna
3. runda eliminacyjna
4. runda eliminacyjna
5. runda eliminacyjna
6. runda eliminacyjna
Jedna ??sma fina??u
Ä?wierÄ?fina??
P????fina??
Fina??

Event bÄ?dzie podobny jak rok temu bÄ?dziemy dostarczaÄ? du??e ilo??ci zwierzÄ?t i plon??w na stadion.

Event zwiÄ?zany jest z Mistrzostwami ??wiata w Pi??ce No??nej Kobiet 2011 (ang. FIFA Women's World Cup 2011) zostanÄ? rozegrane w Niemczech w dniach 26 czerwca â?? 17 lipca na 9 stadionach.

Oazy mi??o??ci dla kur

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!
Kolorowe kurki ju?? weso??o gdaczÄ? na naszych farmach!!Zadania w misji Brakula r??wnie?? zosta??y zaktualizowane.

DostÄ?pne sÄ? ju?? nowe pakiety o kt??rych r??wnie?? informowali??my Was wcze??niej.

Limit zakupu nasion o kt??rym informowali??my wcze??niej zostanie wprowadzony w przeciÄ?gu kilku najbli??szych minut.

??yczymy wszystkim mi??ej zabawy!

Wasza Ekipa Farmerama.

Kolorowe kurczaki

Newsy
Dobre wie??ci dla kurzych przyjaci????: czas na hodowlÄ? kur! Czy kurczÄ? pieczone, czy kurek na dachu, a mo??e kura jedwabna czy z??ota, r????norodno??Ä? gatunk??w zapiera dech w piersiach. Posad?? kury na grzÄ?dach i hoduj mn??stwo s??odkich kurczaczk??w! Kukuryku!

Kura brÄ?zowaKura szalonaKurka miniaturkaKura tÄ?czowaKura jedwabnaKurczak roso??owyKurek na dachuKura z??ota

Oficjalny komunikat.

Info z OFF
W sumie ju?? wcze??niej podawali??my tÄ? informacjÄ? , ale ju?? teraz po 6 godzinach nasze polskie oficjalne forum farmeramy poda??o informacje:

Oto jej tre??Ä?:

Witajcie Farmerzy!

Jutro zostanÄ? wprowadzone pewne zmiany:

- ograniczenia zakupu nasion na rynku nasion. BÄ?dzie mo??na zakupiÄ? 100 nasion jednej ro??liny na dzie??

- W misjach "Brakula" zadania by??y zbyt trudne do wykonania dlatego programi??ci nieco zmodyfikowali niekt??re z nich. Je??li tylko zmiany zostanÄ? wprowadzone do gry, zaktualizujemy poradnik w FAQ.

- wraz z pojawieniem siÄ? na naszej farmie kolorowych odmian kur, w sp????dzielni pojawiÄ? siÄ? dwie nowe misje.

Kolorowe kurczaki prze??o??one na jutro...

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

Oaza mi??o??ci dla kur wejdzie prawdopodobnie jutro ko??o po??udnia.

Mieli??my ma??e problemy techniczne dlatego sÄ? op????nienia.

Wasza Ekipa FARMERAMA

Informacje

Doniesienia
Na zagranicznym oficjalnym forum podano nowe informacje , kt??re u nas na polskim oficjalnym forum zapewne jak zwykle zostanÄ? zamieszczone z op????nieniem.

Pierwsza informacja to zmiany w zakupie nasion na "rynku nasion". Ma to na celu zmniejszenie procederu zakupu nasion (np sa??aty, pszenicy) i sprzeda??y jej na rynku w wy??szej cenie. Niekt??rzy w taki spos??b zarabiali. Od jutra bÄ?dziemy mogli maksymalnie zakupiÄ? 100 sztuk jednego rodzaju nasion na dobÄ?.

Druga zmiana to zmniejszenie ilo??ci towar??w (od 5 zadania) potrzebnych do misji Bracula. Mamy nadziejÄ?, ??e nowe ilo??ci bÄ?dÄ? bardziej przyziemne.


Nowe pakiety

Info z OFF
Farmerzy!

Stworzyli??my nowe pakiety p??atno??ci, kt??re tym razem sÄ? przeznaczone nie tylko dla nowych u??ytkownik??w.

Pakiety sÄ? r????norodne i mo??liwe, ??e nie ka??demu zostanie zaoferowane to samo.

BÄ?dÄ? dostÄ?pne od jutra rana.

Wszystkiego dobrego i samych satysfakcjonujÄ?cych Was pakiet??w ??yczy ekipa Farmeramy

Ostrze??enie: Strony kradnÄ?ce has??a

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

Powsta??a kolejna strona kradnÄ?ca Wasze konta.

http://www.gamehackdata.com/search/label/Farmerama

Strona ta opisuje ??e wystarczy ??ciÄ?gnÄ?Ä? program podaÄ? dane do konta i cieszyÄ? siÄ? korzy??ciami. W rzeczywisto??ci tracicie swoje konto.
Prosimy o nie korzystanie z tej strony poniewa?? nic nie mo??na dziÄ?ki niej zyskaÄ?. Jest to kolejna strona kt??ra ma na celu oszukanie Was.
Wasza Ekipa FARMERAMA

Kolorowe kurczaki ju?? jutro...

Newsy
Na facebook'u pojawi??a siÄ? nowa informacja oraz obrazek dotyczÄ?cy kolorowych kur , kt??re jutro zostanÄ? wprowadzone do gry.
Ot???? strza??ka na obrazku pokazuje nam kurczaka kt??ry uciek?? z zagrody (dajÄ?cej PD) ale mo??na te?? otrzymaÄ? w zamian kurczaka dajÄ?cego wiÄ?cej PD.
Tak wiÄ?c wprowadzone zosta??o ma??e urozmaicenie.

Informacja

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

Wiemy, ??e czÄ???Ä? graczy mo??e mieÄ? problem z niezapisywaniem siÄ? operacji dokonywanych na kontach zwiÄ?zanych z zasiewem p??l.
B??Ä?d ten zosta?? zg??oszony i nasi programi??ci pracujÄ? nad jego usuniÄ?ciem.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumia??o??Ä?.

Wasza Ekipa Farmeramy

oazy mi??o??ci dla kur

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

mamy dla Was kolejnÄ? fajnÄ? wiadomo??Ä?.
W poniedzia??ek pojawi siÄ? mo??liwo??Ä? hodowania kolorowych kur w oazach mi??o??ci.


Misje zwiÄ?zane z kurczakami wejdÄ? do gry prawdopodobnie w ??rodÄ?.

Gdy uzyskamy wiÄ?cej informacji poinformujemy Was.

Update: ze wzglÄ?du na ma??e problemy, nowe misje nie zostanÄ? jeszcze wprowadzone do gry.

Kiedy uzyskamy wiÄ?cej informacji, niezw??ocznie Was o tym poinformujemy.


Wasza Ekipa FARMERAMA

Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.38
14,955,714 unikalne wizyty