Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,415
· Najnowszy użytkownik: Edwardo

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

BOT Farmy
Offline
· 15.08.2020 16:03:03
anulo1 napisałem co jak przeczytaj

anulo1
Offline
· 15.08.2020 12:54:43
Gdzie są te meduzy?

Gumis23
Offline
· 15.08.2020 10:53:35
becia7777: Zaleca się by zawsze po czasie startu eventu/ wyprzedaży /mini eventu odświeżyć stronę i sprawdzić czy wydarzenie się rozpoczęło (np. w zegarze eventowym). Pozwoli to uniknąć strat zasobów w grze i nerwów.

Frost61
Offline
· 15.08.2020 10:28:45
BOT Farmy - dziękuję Zdobyłem 4 meduzę !

BOT Farmy
Offline
· 14.08.2020 18:49:32
becia7777 u mnie jest BB

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
57% [162 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
30% [84 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
8% [24 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [7 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [6 głosów]

Ogółem głosów: 283
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

Zakup drugiego zawodu przez SMS.

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!


Niestety z przykro??ciÄ? musimy Was poinformowaÄ?, i?? z przyczyn technicznych na chwilÄ? obecnÄ?, opcja zakupu drugiego zawodu poprzez sms nie jest mo??liwa.
Obecnie trwajÄ? prace nad wprowadzeniem tej us??ugi.
Nie znamy terminu wprowadzenia jej do gry.
Je??li siÄ? pojawi poinformujemy Was o tym poprzez oficjalne og??oszenie.


Wasza ekipa FARMERAMY.

S??l i cukier na kole...

Info z OFF
Kochani!

W zwiÄ?zku z tym, i?? wielu z Was zwr??ci??o uwagÄ?, ??e s??l i cukier ??elujÄ?cy, kt??re to itemy wygrywacie w kole nie sÄ? w rozsÄ?dnej cenie, wprowadzona zostanie zmiana.

Dzi?? kupujÄ?c 10 sztuk soli lub cukru ??elujÄ?cego w sklepie zap??acicie 2 FL, podczas gdy w kole za 2 FL wygrywacie tylko 2 sztuki soli/cukru ??elujÄ?cego.

Od dnia jutrzejszego w kole fortuny bÄ?dzie do wygrania 10 x s??l lub 10 x cukier ??elujÄ?cy.Aktualizacja:
Z przyjemno??ciÄ? informujemy, ??e s??l/cukier ??elujÄ?cy na kole fortuny ju?? wygrywamy w ilo??ci 10 sztuk

Pozdrawiamy.
Wasza ekipa FARMERAMY.

Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

Pragniemy poinformowaÄ? Was, i?? wkr??tce bÄ?dzie mo??na wygraÄ? na kole fortuny zar??wno s??l jak i cukier ??elujÄ?cy. Nagroda ta bÄ?dzie mo??liwa do wygrania dla graczy bÄ?dÄ?cych powy??ej 40 poziomu, oraz tych kt??rzy majÄ? tylko jednÄ? z wytw??rni.

??yczymy wszystkim wspania??ej zabawy.
Wasza Ekipa Farmeramy

Żółw dający więcej % na zdobycie narzędzi ... w tym cukru i soli..

Newsy
Wielu z Was pyta o żółwia, który daje nam 3% szansy więcej na wypadanie narzędzi ( w tym cukru i soli) z pól.
Ten żółw to jeden z czterech, które można zdobyć kupując pakiet 300FL.
Jest on przypisywany losowo, więc trzeba mieć sporo szczęścia.


Możecie zdobyć następujące żółwie (od lewej):

1. John Cytryna - 3% szansy na wylosowanie go, daje on 5% więcej narzędzi ze zbiorów.
2. Ringo Stary - 62% szansy na wylosowanie go, daje on 60 PD co 10 godzin.
3. George Harówka - 25% szansy na wylosowanie go, daje on 10 SG co 10 godzin.
4. Paul McCurry - 10% szansy na wylosowanie go, daje on 10 wody na dzień.

B??Ä?dy: Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

mamy dla Was kolejne informacje:- informacja w newsach jest ju?? wy??wietlana w jÄ?zyku polskim
- jest ju?? mo??liwo??Ä? wykupienia drugiego rzemios??a. P??atno??ci ju?? dzia??ajÄ? poprawnie.
- na wypadanie soli/cukru majÄ? wp??yw np. runa zwiÄ?kszajÄ?ca wypadanie narzÄ?dzi, puchary, ??????w (podobnie jak w przypadku narzÄ?dzi).
- kiedy wybrali??cie ju?? zaw??d, z upraw powinien wypadaÄ? tylko cukier/wytw??rnia d??emu lub tylko s??l/piekarnia
- ceny produkt??w gotowych z rzemios?? na rynku nie wy??wietlajÄ? siÄ? prawid??owo. Programi??ci ju?? pracujÄ? nad naprawieniem tego b??Ä?du
- opcja p??atno??ci poprzez sms mo??e nie dzia??aÄ? prawid??owo

Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Kochani Farmerzy!

Mamy nowe warto??ci na targu produkt??w z dzielnicy przemys??owej.
Zamie??cili??my tabelki z warto??ciami >> TUTAJ <<
PamiÄ?tajcie, ??e je??li zakupicie za pomocÄ? "plus" w danym budynku, to cena zmienia siÄ? na FL, a nie jest do kupienia za SG.
Polecamy przeczytaÄ? ca??y poradnik Dzielnica rzemie??lnicza jak i wiele innych Poradnik??w.
Udanej zabawy ??yczy Wam ekipa FARMERAMY.

Aktualizacja:
TrwajÄ? prace nad wprowadzeniem mo??liwo??ci wykupienia drugiego zawodu za pomocÄ? sms. Zmiana ma zostaÄ? wprowadzona jeszcze dzisiaj.

Pomocnik farmera - nowa wersja

Newsy
Przed chwilkÄ? pojawi??a siÄ? nowa wersja Pomocnika Farmera 0.95b PL.


Oto zmiany:

Poprawiono :
- Zamienione miejscami nazwy â??Selerâ? i â??Ziemniakiâ?
Zmieniono :
- Wy??wietlanie â??grubÄ?â? czcionkÄ? terminu zako??czenia upraw
Dodano :
- Menu g??rne
- Do wyboru Uprawy Bahamarama i Mroczna Farma
- Automatyczna aktywacja listy upraw wybranej Farmy
- Obliczanie ilo??ci zebranych plon??w na polach
- Naw??z Zosi dodaje 2 szt. plon??w
Zapraszamy do testowania i sugerowania co by??cie dodali / zmienili
w tym temacie.
Pobierz tutaj
Strona projektu: http://farmoludzik.prv.pl


B??Ä?dy: Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

Znane sÄ? nastÄ?pujÄ?ce b??Ä?dy:

- S??l i cukier ??elujÄ?cy wypadajÄ? na Bahamaramie - to nie jest b??Ä?dem, tak ma byÄ?,
- Informacja w Newsach nie jest wy??wietlana w jÄ?zyku polskim - jest to ju?? przet??umaczone, wkr??tce zostanie poprawione,
- Cukru ??elujÄ?cego i soli jeszcze nie mo??na zakupiÄ? w sklepie farmerskim - trzeba je kupiÄ? za po??rednictwem przycisku "+"Przepraszamy i prosimy Was o cierpliwo??Ä?.

UPDATE:

Witajcie ponownie,
Kolejnym znanym nam b??Ä?dem jest to i?? nie mo??na kupiÄ? drugiego budynku rzemie??lniczego.
Programi??ci ju?? pracujÄ? nad rozwiÄ?zaniem i tego problemu.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwo??Ä?.

Wasza Ekipa Farmerama


Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy.

Oto kr??tki film instrukta??owy o dzielnicy przemys??owej.


Wasza Ekipa Farmeramy
Dzielnica Przemys??owa

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

Dzielnica przemys??owa zosta??a uruchomiona.

Przygotowali??my dla Was FAQ.
Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Hej farmerzy!


Nareszcie! Oto spe??niamy Wasze ??yczenie: wkr??tce w Farmeramie pojawi siÄ? rzemios??o! Wyuczcie siÄ? jakiego?? zawodu i przetwarzajcie produkty Waszej pracy na farmie.

Na poczÄ?tku bÄ?dziecie mieÄ? mo??liwo??Ä? wyuczenia siÄ? zawodu piekarza i wytw??rcy d??em??w. PamiÄ?tajcie, ??e nie mo??na mieÄ? na raz kilka zawod??w. Gdy dojdÄ? kolejne zawody, bÄ?dziecie musieli siÄ? zdecydowaÄ?, kt??ry zaw??d najbardziej Wam pasuje.

Handlujcie i specjalizujcie siÄ?!

Ka??de rzemios??o wymaga dodatkowo, obok zwyk??ych sk??adnik??w, sk??adnika specjalnego. Do ka??dego zawodu przyporzÄ?dkowany jest jeden taki sk??adnik. Tak na przyk??ad do ka??dego dobrego wypieku potrzebna jest szczypta soli. Sk??adniki specjalne wyskakujÄ? na polach podczas ??niw, jak narzÄ?dzia. Je??li nie wybrali??cie ??adnego zawodu, bÄ?dziecie znajdowaÄ? na polach sk??adniki specjalne wszystkich istniejÄ?cych zawod??w.
Je??li chcecie siÄ? wyuczyÄ? jakiego?? zawodu, musicie mieÄ? najpierw wolne miejsce pod budowÄ? budynku rzemie??lniczego. Pierwsze miejsce pod budowÄ? otrzymacie od razu, gdy pojawi siÄ? nowa dzielnica rzemie??lnicza, pod warunkiem, ??e osiÄ?gnÄ?li??cie ju?? poziom 40. Je??li nie, otrzymacie je wraz przej??ciem na poziom 40.
Czytaj wiÄ?cej

Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.36
15,007,587 unikalne wizyty