Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,353
· Najnowszy użytkownik: WirtualnyRolnik

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

Wirk
OnlineAdmin
· 17.02.2020 11:10:30
Witajcie Farmerzy! Zapraszamy na Wyprzedaż imprezowych wejściówek na Farmerskie Koło Fortuny. Mini ewent będzie trwał od wtorku od 18.00 do środy do 10. 00

Wirk
OnlineAdmin
· 17.02.2020 09:48:12
kasandra51, http://www.wasza-.
..page_id=63
Poczytaj poradnik tutaj. Ja dodałem rzędy które mnie interesują do ulubionych a reszta jest wtedy niewidoczna.

kasandra51
Offline
· 17.02.2020 08:34:55
W jaki sposób posortować odgałęzienia na pnączu aby wyrzucić kilka szarych ?

Wirk
OnlineAdmin
· 16.02.2020 21:59:58
pawel_bm: aktualne kody to: BEMYVALENTINE oraz HAPPYVDAY20

pawel_bm
Offline
· 16.02.2020 16:07:35
Są jakieś nowe kody? Smile

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
57% [151 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
29% [77 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
9% [23 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [6 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [6 głosów]

Ogółem głosów: 263
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

B??Ä?dy 28.04.2011

Newsy
Witajcie Farmerzy.

Podczas wprowadzania aktualizacji zauwa??yli??my nastÄ?pujÄ?ce b??Ä?dy:

1.
PRODUKCJA SUPER NAWOZU
przez moment mo??na by??o uruchomiÄ? produkcjÄ? super nawozu poprzez klikniecie na g??rÄ? obornika - by?? b??Ä?d i opcja ta zosta??a ponownie wy??Ä?czona.

2.
SZYBKI SIEW
graczom nie wy??wietlajÄ? siÄ? wszystkie nasiona

3.
WYKUP CZÄ???CI OGRODU OZDOBNEGO
Nie mo??na wykupiÄ? kolejnych czÄ???ci ogrodu ozdobnego.


Nad rozwiÄ?zaniem powy??szych problem??w programi??ci ju?? pracujÄ?.

Przepraszamy za utrudnienia

Wasza Ekipa Farmerama

WA??NE - Prace konserwacyjne 05.05.2011

Newsy
Witajcie Farmerzy

W przysz??y czwartek 05.05.2011 w godzinach pomiÄ?dzy 8:00 a 9:00 odbÄ?dÄ? siÄ? prace konserwacyjne w czasie kt??rych nie bÄ?dzie dostÄ?pna strona farmerama.com.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
UwyglÄ?dnijcie proszÄ? ten fakt podczas planowania Waszej gry.

Wasza Ekipa Farmerama


Update: Jutro 28.04 pomiÄ?dzy godzinÄ? 10.00 a 12.00 (byÄ? mo??e p????niej) prawdopodobnie bÄ?dzie mia??a miejsce ma??a przerwa techniczna.
Planujemy zsynchronizowaÄ? nowy samouczek.
Za wszelkie przestoje przepraszamy i apelujemy w takich chwilach o cierpliwo??Ä?.

Wasza ekipa FARMERAMY

Nowa grafika

Doniesienia
Witajcie mamy dla was kolejnÄ? grafikÄ?, kt??ra pojawi siÄ? prawdopodobnie w grze, co do pierwszej grafiki jest to Top Gamers Club a druga grafika przedstawia nam owieczkÄ? z kwiatami byÄ? mo??e bÄ?dzie dostÄ?pna z okazji
Dnia Matki, ale obecnie nie mamy wiÄ?cej informacji.


Event: Wielkanoc

Newsy
Witajcie farmerzy!

Event wielkanocny zosta?? zako??czony. Wszyscy gracze otrzymali PD za pisanki.

Robienie i ocenianie zdjÄ?Ä? powinno ju?? dzia??aÄ? proszÄ? siÄ? przelogowaÄ? i wyczy??ciÄ? przeglÄ?darkÄ?.

Wasza Ekipa FARMERAMA

Update: zdjÄ?cia

Newsy
Witajcie farmerzy,

Niestety nie uda nam siÄ? dzi?? w??Ä?czyÄ? mo??liwo??ci wykonywania zdjÄ?Ä?. Gracze podczas oddawania g??os??w na zdjÄ?cia farm mogÄ? otrzymywaÄ? komunikaty o b??Ä?dzie.
Pracujemy nad tym, by glosowanie w??Ä?czyÄ? ju?? jutro.

Za utrudnienia przepraszamy

Wasza Ekipa Farmerama

Event: Bawcie siÄ? na kr??lewskim weselu na Waszej farmie

Event

Update: Kr??lewskie wesele rozpocznie siÄ? w piÄ?tek, 29.04. Oko??o 10:00
Mo??e trochÄ? p????niej. I bÄ?dzie dostÄ?pne 48 godzin.


Hej, hej wiejskie ksiÄ???niczki i ksiÄ???Ä?ta!

29 i 30 kwietnia bawimy siÄ? na wielkim weselu ksiÄ?cia Wilhelma i jego ??licznej Kasi.

Zwo??ujemy farmer??w od poziomu 3 do 66, aby pomogli rodzinie kr??lewskiej w przygotowaniach do wesela!


Aby para kr??lewska sta??a podczas ??lubu w morzu kwiat??w, wykonajcie kampaniÄ? â????lubna wiÄ?zankaâ??, anga??ujÄ?c w niÄ? ca??e swoje florystyczne zdolno??ci. W ko??cu w taki dzie?? nie mo??e zabraknÄ?Ä? wspania??ych dekoracji! W kampanii â??Marsz weselnyâ? chodzi natomiast o to, aby z pochodu weselnego m??odej pary do Backingharamy zrobiÄ? wydarzenie roku, w kt??rym ma wziÄ?Ä? udzia?? wiele zwierzÄ?t z farmy.

W nagrodÄ? spodziewajcie siÄ? i??cie kr??lewskich przedmiot??w, kt??re mo??ecie wygraÄ? tylko podczas tej akcji. Kury dosta??y totalnego bzika na punkcie wesela i og??osi??y na ten weselny czas â??kr??lewskie wylÄ?ganieâ?.

Farmerzy, kt??rzy z okazji tego piÄ?knego ??lubu, sami zdecydujÄ? siÄ? na ma????e??stwo w Farmeramie, skorzystajÄ? najbardziej, gdy?? posag podczas kr??lewskich uroczysto??ci bÄ?dzie obfity.

??yczymy wszystkim farmerom szczÄ???cia w mi??o??ci!
Wasza Ekipa FARMERAMA

Farmerzy!

W zwiÄ?zku z Waszymi licznymi pytaniami: mamy oficjalne potwierdzenie, ??e w misjach udzia?? bÄ?dÄ? mogli wziÄ?Ä? r??wnie?? gracze, kt??rych poziom w grze jest wy??szy ni?? 66

Dobrej zabawy ??yczy Wasza ekipa FARMERAMYPaw animacja

Doniesienia

Kilka dni temu prezentowali??my wam zdjÄ?cie zagrody dla pawia
dzisiaj przedstawiamy wam animacje obecnie wiÄ?cej informacji nie posiadamy, kiedy paw bÄ?dzie
dodany do gry jak tylko cos wynajdziemy
od razu was o tym poinformujemy.

ZdjÄ?cia, tutorial i event wielkanocny.

Newsy

Witajcie Farmerzy!
Mamy dla Was kilka informacji:
1. NastÄ?pi kr??tka przerwa w grze, podczas kt??rej w??Ä?czymy zdjÄ?cia farm oraz wprowadzimy komunikat w hodowli

2. Wprowadzimy nowy tutorial widoczny dla nowych graczy.
3. Event wielkanocny zako??czy siÄ? jutro, tj. 27.04 o godzinie 12.00

Wszystkiego dobrego ??yczy Wam ekipa FARMERAMY.Nowe kody !

Newsy
Mamy kolejne kody kt??re dzia??ajÄ? na podobnej zasadzie jak pierwszy (mowa o Schokohase2011):Zalogujcie siÄ? na swojÄ? farmÄ?.
NastÄ?pnie w przeglÄ?darce otw??rzcie nowÄ? kartÄ? ( w tej samej przeglÄ?darce co farma)
NastÄ?pnie w nowÄ? kartÄ? wklejcie poni??szy adres

farmerama.bigpoint.com/?aid=518 - RTL2Ostern2011 - bia??y kr??lik
farmerama.bigpoint.com/?aid=215 - Eiersuche2011 - mleczny kr??lik
farmerama.bigpoint.com/?aid=141 - freenetostern2011 - mleczny kr??lik
farmerama.bigpoint.com/?aid=584 - HappyEaster2011 - pisanka
farmerama.bigpoint.com/?aid=226 - webdeostern2011 - pisanka
farmerama.bigpoint.com/?aid=338 - ostsereier2011 - pisanka


a na zalogowanej farmie wpiszcie przyporzÄ?dkowany kod bonusowy.

Np. na nowej karcie wklejacie:
farmerama.bigpoint.com/?aid=518
i zatwierdzacie, a na zalogowanej farmie wpisujecie kod bonusowy: "RTL2Ostern2011" co daje bia??ego kr??lika


Za informacjÄ? dziÄ?kujemy u??ytkownikom : ptak007, zakr3cona , Nessie.

Wielkanoc

Nowa grafika

Newsy
ByÄ? mo??e ju?? nie d??ugo pojawi siÄ? na naszych farmach nowe zwierzÄ?tko do hodowli poni??ej przedstawiamy grafikÄ?, jakÄ? uda??o nam siÄ? zdobyÄ?.

Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.32
12,896,211 unikalne wizyty