Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,233
· Najnowszy użytkownik: damian92

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

IwonaExtra4
Offline
· 19.05.2019 15:10:29
Fabryka wiankow jest do wziecia na glownej łące w ozobach...

Aldona
OnlineAdmin
· 19.05.2019 14:05:16
a przelogowalas sie ?

bozena1212
Offline
· 19.05.2019 12:50:26
rozpoczełam event pałni księżca i gdzie ten klucz?

kevin_2769
Offline
· 18.05.2019 19:18:46
ulaszka: item Fabryka wianków każdy Gracz otrzyma na starcie eventu a skoro item to moze w itemach ?

ulaszka
Offline
· 18.05.2019 19:04:52
fabryka wianków, gdzie to mogę znaleźć , proszę o pomoc

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
57% [139 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
29% [71 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
9% [21 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [6 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [5 głosów]

Ogółem głosów: 242
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

Event Wiosna 2011

Event


Jeszcze mamy ostatnie dni eventu karnawa??owego, a ju?? wszystkie ptaki w lesie szeptajÄ?, ??e nadchodzi czas wiosny.
Aby przysz??a wiosna trzeba zimÄ? wygnaÄ?, aby to zrobiÄ? musimy zbudowaÄ? marzannÄ? i dokonaÄ? jej zatopienia, a wtedy zima p??jdzie sobie od nas daleko.
Szczeg??????w p??ki co nie znamy, mamy tylko og??lnikowe wiadomo??ci.
Event bÄ?dzie zwiÄ?zany z tworzeniem marzanny. Tak wiÄ?c mo??na siÄ? domy??leÄ? jakie surowce bÄ?dÄ? potrzebne do jej zbudowania.
Kolejny etap to ubranie marzanny...
JednÄ? z upraw, niedostÄ?pnych w normalnej grze jakÄ? przyjdzie nam uprawiaÄ? to ??onkile , kt??re pojawi??y siÄ? ju?? rok temu.
Poni??ej przypominamy poszczeg??lne etapy ro??niÄ?cia ??onkili:


W najbli??szych dniach postaramy siÄ? podaÄ? wiÄ?cej szczeg??????w na temat nowego eventu oraz opublikowaÄ? nowe grafiki.

Aktualizacja:
Dla wszystkich ch??onÄ?cych nowe wiadomo??ci chcieli??my dodaÄ? i?? nowy event bÄ?dzie siÄ? sk??adaÄ? z 6 zada??, jesli chodzi o topienie Marzanny.
Nieoficjalne ??r??d??a donoszÄ? o jeszcze dw??ch kampaniach po 5 misji ka??da, jednak czy one bÄ?dÄ? dotyczyÄ? wiosny czy juz nadchodzÄ?cej wielkiej nocy nie mamy pojÄ?cia.
Co do produkt??w celowo nie podajemy jakie konkretnie sÄ? potrzebne aby ju?? teraz nie robiÄ? ba??aganu na targu. Mo??emy dodaÄ? jedynie i?? potrzebny bÄ?dzie towar z grupy upraw oraz z fabryk. Je??eli chodzi o charakter misji (czasowa czy ilo??ciowa) na chwilÄ? obecna nie ma ??adnych danych.


Wybory MISS 2011

Info z OFF


Ahoj Farmerki i Farmerzy!

Wkr??tce Dzie?? Kobiet. Wielu z Was zna lub te?? jest "piÄ?knymi fermerkami" W zwiÄ?zku z tym postanowili??my og??osiÄ? wybory na MISS WSZECHFARM.

Na czym polega konkurs ....Konkurs wasza-farma

Info z OFF
Witajcie farmerzy i farmerki!!
Chcieliby??my uroczy??cie og??osiÄ?, ??e mamy dla Was przygotowany konkurs!!!!
Liczba u??ytkownik??w na naszej stronie wciÄ??? ro??nie, dlatego te?? postanowili??my ruszyÄ? z pierwszym konkursem. Idzie wiosna! Tak wiÄ?c, zaczerpnijcie ??wie??ego powietrza, marcowego s??o??ca i bierzcie siÄ? do pracy :) W tym konkursie bÄ?dziecie musieli wytÄ???yÄ? sw??j umys?? i wykazaÄ? siÄ? wenÄ? tw??rczÄ?! Konkurs jest tak przemy??lany, ??e spokojnie ka??dy z Was mo??e wziÄ?Ä? w nim udzia??, nie wa??ne czy jeste?? kobietÄ?, mÄ???czyznÄ? lub dzieckiem.Nowa ozdoba w sklepiku farmerskim.

Newsy
Z zas??yszanych na targu w mie??cie informacji wynika, ??e w niedalekiej przysz??o??ci w sklepiku farmerskim pojawi siÄ? nowa ozdoba.
M??wiÄ? o tym wszystkie przekupki i plotkarki wiÄ?c co?? w tym musi byÄ?.
Opos Heidi - to nowa ozdoba , jednak nie uda??o nam siÄ? uzyskaÄ? informacji za ile i jakiej waluty bÄ?dzie dostÄ?pna.

A co to Opos Heidi ? Oto kr??tki opis z onet.pl:

"Zezowaty opos Heidi sta?? siÄ? w ostatnim czasie prawdziwÄ? gwiazdÄ?. W kr??tkim czasie du??Ä? popularno??Ä? zdoby??a piosenka napisana przez Stefana Langner'a, kt??rej inspiracjÄ? by??o zwierzÄ?tko. Profil Heidi na Facebook'u przyciÄ?gnÄ??? ju?? ponad 65 tysiÄ?cy fan??w.
Heidi jest mieszka??cem Ogrodu Zoologicznego w Lipsku w Niemczech."
Update: zmiany w misjach

Event
Witajcie Farmerzy!


Dokonali??my kolejnej zmiany w systemie oddawania towar??w na misje.

Od teraz bÄ?dÄ? pokazywane tylko te towary, kt??re sÄ? potrzebne do uko??czenia aktualnie wykonywanej kampanii.

np. Je??li gracz nie wykona?? kampanii srebrnej nie bÄ?dzie widzia?? towar??w potrzebnych do kampanii z??otej.
??yczymy mi??ej gry.

Wasza Ekipa Farmerama

ZdjÄ?cia wy??Ä?czone.

Newsy
Farmerzy!

W zwiÄ?zku z ma??ymi problemami zmuszeni byli??my wy??Ä?czyÄ? mo??liwo??Ä? wykonywania zdjÄ?Ä? farm.
Przy pr??bie wykonania zdjÄ?cia pojawia siÄ? komunikat "wystÄ?pi?? b??Ä?d".
Bardzo przepraszamy za to utrudnienie, nie wiemy jeszcze jak d??ugo to potrwa.
Prosimy o cierpliwo??Ä?.

Wasza ekipa FARMERAMY.

20:17
Zosta??y uruchomione prace konserwacyjne.
Niebawem zn??w bÄ?dziecie siÄ? mogli zalogowaÄ? na swoje konta.
Wasza Ekipa FARMERAMA

Prace konserwacyjne.

Newsy


A jednak i ten event nie ustrzegł się od prac konserwacyjnych.
Powiadomimy Was jak już będzie wszystko w normie.

18:45 - Gra wróciła do funkcjonowania.
21:13 - znowu owieczki biegają...
21:35 - można się zalogować do gry...

Zmiany w misjach

Event
Witajcie farmerzy,


Zosta?? zmieniony system oddawania towar??w do misji.

Teraz gdy nie uko??czycie danego etapu nie bÄ?dziecie mogli oddaÄ? towaru do nastÄ?pnego poziomu misji.

Przyk??ad:
Jeste??cie na poziomie srebrnym macie oddaÄ? jajka do poziomu srebrnego i do z??otego.
Dop??ki nie uko??czycie poziomu srebrnego nie bÄ?dziecie mogli nic oddaÄ? do z??otego poziomu.

Zmiana ta zosta??a ju?? wprowadzona.

Ca??y czas pracujemy nad usuniÄ?ciem r????nych b??Ä?d??w.

??led??cie oficjalne og??oszenia
Dzisiaj, 18:28 Niestety, obecnie sÄ? prace konserwacyjne.
Wasza Ekipa FARMERAMA

Nowe ozdoby w grze

Doniesienia
W najbli??szym czasie zostanÄ? wprowadzone (prawdopodobnie do sklepiku farmerskiego) nowe ozdoby.
Jak na porzÄ?dnego gospodarza przysta??o i chwila luksusu siÄ? nale??y:

Basen:


Pole golfowe:


Luksusowa limuzyna:


Na chwilÄ? obecna nie wiemy w jaki spos??b te ozdoby do??Ä?czÄ? do gry. Czy bÄ?dzie to nagroda za jaki?? event ? (Nadchodzi wiosna) czy tylko gad??et do kupienia za floreny w sklepiku farmerskim.

Gra nie dzia??a zastosuj siÄ? do instrukcji


Witajcie wiele os??b ma problem w grze niekt??rzy nawet piszÄ? ??e za szybki siew jest pobierane pd.
Poni??ej piszemy, co nale??y zrobiÄ?, aby nie by??o takich b??Ä?d??w. Uprzejmie informujÄ?, ??e punkty za korzystanie z szybkiego siewu nie sÄ? odbierane. ProszÄ? zastosowaÄ? siÄ? do poni??szych wskaz??wek

KROK PIERWSZY
Nale??y przeinstalowaÄ? Adobe Flash Player do najnowszej wersji.
KROK DRUGI
Nale??y r??wnie?? usunÄ?Ä? pliki tymczasowe przeglÄ?darki oraz cookies.
Czynno??ci wykonujemy nie wchodzÄ?c na stronÄ? gry !!!!


Ca??y opis po naci??niÄ?ciu czytaj wiÄ?cej

RozwiÄ?zanie problem??w

Newsy
Witajcie Farmerzy!


W wyniku wielu zg??osze?? od Was, dotyczÄ?cych problem??w z sianiem ( po zasiewie z p??l wszystko znika??o ) informujemy Was, i?? pracujemy nad rozwiÄ?zaniem tego problemu.

Zosta?? rozwiÄ?zany ju?? problem z nagrodami z Eventu.

Dzisiaj zostanie rozwiÄ?zany problem z ikonkÄ? utrudniajÄ?cÄ? przestawianie item??w na farmach.Przepraszamy za problemy.

Dzisiaj, 13:22 W??a??nie trwajÄ? prace nad zwiÄ?kszeniem wydajno??ci w grze.

Mo??ecie mieÄ? chwilowe problemy z wy??wietlaniem grafik, ale nie powinno to trwaÄ? d??ugo.

Wasza Ekipa Farmerama

Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.42
10,605,470 unikalne wizyty