Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,233
· Najnowszy użytkownik: damian92

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

IwonaExtra4
Offline
· 19.05.2019 15:10:29
Fabryka wiankow jest do wziecia na glownej łące w ozobach...

Aldona
OnlineAdmin
· 19.05.2019 14:05:16
a przelogowalas sie ?

bozena1212
Offline
· 19.05.2019 12:50:26
rozpoczełam event pałni księżca i gdzie ten klucz?

kevin_2769
Offline
· 18.05.2019 19:18:46
ulaszka: item Fabryka wianków każdy Gracz otrzyma na starcie eventu a skoro item to moze w itemach ?

ulaszka
Offline
· 18.05.2019 19:04:52
fabryka wianków, gdzie to mogę znaleźć , proszę o pomoc

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
57% [139 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
29% [71 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
9% [21 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [6 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [5 głosów]

Ogółem głosów: 242
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

30 Milion??w graczy...

Info z OFF
Drodzy Farmerzy

Ca??a ekipa FARMERAMY jest bardzo podekscytowana, wszyscy dmuchajÄ? balony i wymieniajÄ? siÄ? przepisami na ciasta.
Pow??d: Liczba zarejestrowanych graczy przekroczy niebawem 30 milion??w! Wierzymy, ??e stanie siÄ? to w przysz??ym tygodniu.

Od 19 lipca bÄ?dziemy odliczaÄ? czas do przyj??cia 30-to milionowego gracza.

Ka??dego dnia, czeka Was nowy event, a wiÄ?c sprawdzajcie zak??adkÄ? NEWS w grze oraz Og??oszenia Oficjalne, aby byÄ? na bie??Ä?co i niczego nie przegapiÄ?.

DziÄ?kujemy za wszystko i jeste??my bardzo dumni, ??e nasze bazy danych rosnÄ? w takim tempie.


30 Milion??w zarejestrowanych graczy wkr??tce...

Newsy


Dok??adnie 30 000 000 gracz jak szacuje BigPoint zarejestruje siÄ? dnia 19 lipca 2011.
Jest to okazja do ??wiÄ?towania.
W zwiÄ?zku z tym wydarzeniem przez nastÄ?pny tydzie?? (7 dni) bÄ?dÄ? czeka??y na nas niespodzianki - mini eventy , lub bonusy - konkrety jeszcze nie zosta??y podane.
Jednak jak zwykle na nudÄ? narzekaÄ? nie mo??emy !

Koszmarna noc...

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

W piÄ?tek tj. 15.07 oko??o godziny 15.00 zostanie w??Ä?czony event Pe??nia KsiÄ???yca. Procedura taka sama jak co miesiÄ?c.
Event potrwa 24 godziny.

Mi??ej zabawy

Dzielnica przemys??owa

Newsy
Dzisiaj pojawi??a siÄ? grafika przedstawiajÄ?ca dzielnicÄ? przemys??owÄ? (nowe miasto).
To w??a??nie w tym miejscu bÄ?dÄ? znajdowaÄ? siÄ? nowe fabryki przerabiajÄ?ce nasze owoce i warzywa na r????nego rodzaju przetwory, piekarnia z kt??rej r??wnie?? otrzymamy masÄ? bagietek , pizzÄ?, placki itp.
W przysz??o??ci ma siÄ? pojawiÄ? r??wnie?? ogrodnik , ale to p????niej.

Poni??ej przedstawiamy nowÄ? dzielnicÄ?, oraz piekarniÄ?.Czytaj wiÄ?cej

Event: Boom na zlecenia

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

Dzi?? zosta?? w??Ä?czony kolejny event "Boom na zlecenia"

Podczas eventu bÄ?dziecie otrzymywaÄ? wiÄ?cej zlece??

Event potrwa do piÄ?tku tj. 15.07 do godziny 23.59

Mi??ej zabawy

Wasza Ekipa FARMERAMA

Zo??ka - Ma??e FAQ

Newsy
Wielu z Was zastanawia??o siÄ? jak teraz "Weso??e pozdrowienia Zosi" do przyjaciela , albo gdzie sprawdziÄ? ile nawozu Zo??ki nam jeszcze zosta??o...

Oto odpowied??:

Zosia jest bardzo pomocna.

Lata nad Waszymi farmami i wyspÄ? posypujÄ?c pola i drzewa specjalnym nawozem oraz dostarcza wiadomo??ci do naszych znajomych
Czytaj wiÄ?cej !


?šr??d??o: Oficjalne Forum Farmeramy.

Zmiany na wyspie - b??Ä?dy

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!

Mimo naszych wcze??niejszych przygotowa?? do aktualizacji, po jej wprowadzeniu wystÄ?pi??o kilka b??Ä?d??w za kt??re przepraszamy:

B??Ä?dy naprawione:

- podczas wystawiania na targu towar??w egzotycznych widoczna by??a ikona PG ( brÄ?zowa moneta).
- oddajÄ?c towary egzotyczne do zada?? w sp????dzielni mo??na by??o zauwa??yÄ? i?? ich r??wnowarto??Ä? jest zawy??ona wzglÄ?dem informacji w stodole.
- r??wnowarto??ci towar??w egzotycznych wy??wietlane w stodole r??wniez nie zosta??y zaktualizowane.
- na kole fortuny mo??na wygraÄ? palmogrosze.
- tutorial siÄ? zacina?? na 2 kroku.


Pozosta??e b??Ä?dy nad kt??rymi pracujÄ? programi??ci:

- nie mo??na korzystaÄ? z nawozu Zo??ki za pomocÄ? kombajnu.
- wystÄ?pujÄ? r????nice w cenie zakupu niekt??rych item??w miÄ?dzy sklepem ??ar tropik??w a sklepem farmerskim

Za b??edy jeszcze raz najmocniej przepraszamy.

Info: Kilka zmian

Info z OFF
Farmerzy!

Wiemy, ??e nie wszyscy sÄ? zwolennikami wprowadzonej zmiany.
Wierzymy w to, ??e gracze rozumiejÄ?, i?? czasem jest to konieczne by poprawiÄ?/zmieniÄ? niekt??re czÄ???ci gry.

Chcemy jeszcze raz wyja??niÄ?. Zmiany zosta??y wprowadzone poniewa?? wielu u??ytkownik??w bardzo szybko ko??czy??o misje, dokonujÄ?c zakup??w na rynku nasion - a w grze chodzi o to by samemu siaÄ? i zbieraÄ? plony Decyzja o ograniczeniu ilo??ci kupowanych sadzonek wp??ynie tak??e korzystnie na rynek, powodujÄ?c wzrost sprzeda??y na targu.

Pragniemy Was poinformowaÄ?, ??e wkr??tce wejdÄ? w ??ycie nowe pola, na kt??rych ro??liny bÄ?dÄ? ros??y d??u??ej, ale te?? otrzymamy z nich wiÄ?cej plon??w i PD (wymagany poziom 60 i 500 SG). Czekajcie na wiÄ?cej informacji, kt??re tylko i wy??Ä?cznie w OFICJALNYCH OG?OSZENIACH


Wszystkiego dobrego ??yczy Wam ekipa FARMERAMY.

Ploteczki..

Doniesienia
Ju?? jutro czeka nas wprowadzenie Sianogroszy na BahamaramÄ? , oraz ca??kowite znikniÄ?cie waluty z wyspy czyli Palmogroszy.
Kolejne doniesienia jakie nam wr??belki dzisiaj wyÄ?wierka??y, to zbli??ajÄ?cy siÄ? dzie?? w kt??rym za zlecenia w domu farmerskim otrzymamy podw??jnÄ? zap??atÄ?.
Przygotowywany jest te?? prezent dla 30 milionowego gracza, jednak o tym te?? dowiemy siÄ? nieco p????niej.
Ostatnim przeciekiem jaki siÄ? pojawi?? , to wprowadzenie super p??l na naszych farmach...

Oczywi??cie jak tylko na kt??rekolwiek z doniesie?? poznamy wiÄ?cej szczeg??????w damy Wam znaÄ? !

Info: B??Ä?dny tekst naprawiony

Info z OFF
Witajcie farmerzy,

B??Ä?d z du??ymi fajerwerkami zosta?? ju?? naprawiony.

Tekst informowa?? ??e fajerwerki dajÄ? 100 PD. W rzeczywisto??ci fajerwerki dajÄ? 40 PD i jest to poprawna warto??Ä?.

??yczymy wszystkim mi??ego weekendu

Wasza Ekipa FARMERAMA

Publikowanie prywatnych danych supportu na ??amach forum

Info z OFF
Witajcie!
Niestety w ostatnim czasie coraz czÄ???ciej dochodzi do upubliczniania danych osobowych ekipy na ??amach forum. SÄ? to poufne informacje, kt??re chroni USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 Nie zgadzamy siÄ?, aby nasze prywatne dane by??y publikowane na publicznym forum dyskusyjnym.
Od tej chwili ka??da osoba publikujÄ?ca prywatne dane kt??rejkolwiek osoby z Teamu zostanie zablokowana na forum i w grze. Bez wzglÄ?du na intencje publikacji.
Wasza Ekipa Farmerama

Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.36
10,605,456 unikalne wizyty