Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,101
· Najnowszy użytkownik: robacek2233

Statystyki:

stat4u

Farmerski Chat:Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

gosik37
Offline
· 19.09.2018 16:41:03
a 1 piłeczki na początek nie ma

olka1984
Offline
· 19.09.2018 16:10:38
u mnie już śmiga Luzak

iwonak7
Offline
· 19.09.2018 16:03:29
chyba wszyscy tak mamy! Złyyy _042

olka1984
Offline
· 19.09.2018 15:56:59
u mnie lipa

djirena
Offline
· 19.09.2018 15:55:14
U mnie też nie można wejść w grę , wyskakuje jakaś nowa plansza i ani kroku dalej . Czy ktoś tak ma ??

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
60% [103 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
29% [50 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
8% [13 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [3 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
1% [2 głosów]

Ogółem głosów: 171
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

Zmiany w misjach

Event
Witajcie farmerzy,


Zosta?? zmieniony system oddawania towar??w do misji.

Teraz gdy nie uko??czycie danego etapu nie bÄ?dziecie mogli oddaÄ? towaru do nastÄ?pnego poziomu misji.

Przyk??ad:
Jeste??cie na poziomie srebrnym macie oddaÄ? jajka do poziomu srebrnego i do z??otego.
Dop??ki nie uko??czycie poziomu srebrnego nie bÄ?dziecie mogli nic oddaÄ? do z??otego poziomu.

Zmiana ta zosta??a ju?? wprowadzona.

Ca??y czas pracujemy nad usuniÄ?ciem r????nych b??Ä?d??w.

??led??cie oficjalne og??oszenia
Dzisiaj, 18:28 Niestety, obecnie sÄ? prace konserwacyjne.
Wasza Ekipa FARMERAMA

Nowe ozdoby w grze

Doniesienia
W najbli??szym czasie zostanÄ? wprowadzone (prawdopodobnie do sklepiku farmerskiego) nowe ozdoby.
Jak na porzÄ?dnego gospodarza przysta??o i chwila luksusu siÄ? nale??y:

Basen:


Pole golfowe:


Luksusowa limuzyna:


Na chwilÄ? obecna nie wiemy w jaki spos??b te ozdoby do??Ä?czÄ? do gry. Czy bÄ?dzie to nagroda za jaki?? event ? (Nadchodzi wiosna) czy tylko gad??et do kupienia za floreny w sklepiku farmerskim.

Gra nie dzia??a zastosuj siÄ? do instrukcji


Witajcie wiele os??b ma problem w grze niekt??rzy nawet piszÄ? ??e za szybki siew jest pobierane pd.
Poni??ej piszemy, co nale??y zrobiÄ?, aby nie by??o takich b??Ä?d??w. Uprzejmie informujÄ?, ??e punkty za korzystanie z szybkiego siewu nie sÄ? odbierane. ProszÄ? zastosowaÄ? siÄ? do poni??szych wskaz??wek

KROK PIERWSZY
Nale??y przeinstalowaÄ? Adobe Flash Player do najnowszej wersji.
KROK DRUGI
Nale??y r??wnie?? usunÄ?Ä? pliki tymczasowe przeglÄ?darki oraz cookies.
Czynno??ci wykonujemy nie wchodzÄ?c na stronÄ? gry !!!!


Ca??y opis po naci??niÄ?ciu czytaj wiÄ?cej

RozwiÄ?zanie problem??w

Newsy
Witajcie Farmerzy!


W wyniku wielu zg??osze?? od Was, dotyczÄ?cych problem??w z sianiem ( po zasiewie z p??l wszystko znika??o ) informujemy Was, i?? pracujemy nad rozwiÄ?zaniem tego problemu.

Zosta?? rozwiÄ?zany ju?? problem z nagrodami z Eventu.

Dzisiaj zostanie rozwiÄ?zany problem z ikonkÄ? utrudniajÄ?cÄ? przestawianie item??w na farmach.Przepraszamy za problemy.

Dzisiaj, 13:22 W??a??nie trwajÄ? prace nad zwiÄ?kszeniem wydajno??ci w grze.

Mo??ecie mieÄ? chwilowe problemy z wy??wietlaniem grafik, ale nie powinno to trwaÄ? d??ugo.

Wasza Ekipa Farmerama

Ramka do zdjÄ?Ä?

Event
Do gry zosta??a wprowadzona nowa ramka do zdjÄ?Ä?

Wideo z karnawa??u

Event
Przedstawiamy wam kr??tki film z karnawa??u film jest w jÄ?zyku niemieckim, ale mo??na zobaczyÄ?, co jak dzia??a w evencie karnawa??owym jak robiÄ? misje jak wyglÄ?dajÄ? nagrody.

Event ju?? jest online

Event


Witajcie Farmerzy!

Event ju?? jest online.

Ka??dy powinien otrzymaÄ? po 3 r????e bia??e i r????owe.

PamiÄ?tajcie aby siÄ? przelogowaÄ? i zastosowaÄ? do porad

Je??li chodzi o r????e, kt??re pozosta??y Wam z poprzedniego eventu prosimy o cierpliwo??Ä? - powinny siÄ? pojawiÄ? w najbli??szym czasie w Waszych stodo??ach.


Wasza ekipa FARMERAMY

Nagrody w evencie

Event
Wygrane znajdziemy tutaj:

Po postawieniu ich na farmie prezentujÄ? siÄ? znacznie okazalej:

Karnawał na FARMERAMIE

EventPrzygodÄ? z Karnawa??em rozpoczniecie tutaj:


Po kliknięciu znajdziecie się prosto w Spółdzielni, gdzie jak się z pewnością domyślacie czekają karnawałowe zadania

Event Karnawa?? 2011 - oficjalnie

Event

Witajcie farmerzy!Nadszed?? czas na zabawÄ?. W ko??cu jest karnawa??! Niech r??wnie?? na farmach zapanuje rado??Ä?. Bawcie siÄ? razem z nami!
Od 1.03. do 10.03. bÄ?dziemy bawiÄ? siÄ? na maksa. Przystr??jcie swoje farmy weso??ymi dekoracjami, przygotujcie pyszne karnawa??owe potrawy i ubierzcie
kolorowe kostiumy. Wszystko to umo??liwiÄ? Wam nowe misje w sp????dzielni.
A my obrzucimy Was cukierkami w ten karnawa??owy czas! Znajdziecie je podczas ??niw i w sklepie farmerskim, a jak bÄ?dziecie mili, to mo??e sÄ?siedzi te?? Wam jakie?? podarujÄ?.

Misje zabiorÄ? Was w podr???? przez r????ne karnawa??owe zwyczaje ??wiata. Aby je wykonaÄ?, bÄ?dÄ? potrzebne nie tylko cukierki, ale te?? produkty z Waszych farm.
Wiedzieli??cie np., ??e kiedy?? zamiast konfetti u??ywano p??atk??w r?????

Wskaz??wka: farmerzy na niskim poziomie bÄ?dÄ? mieli mo??liwo??Ä? zakupienia rzeczy
potrzebnych do wykonania misji (np. ryby czy pomara??cze) bezpo??rednio w
oknie misji za floreny. Nie macie floren??w? Na ostatnim poziomie tej kampanii
nagrodÄ? za zadanie srebrne jest 5 floren??w. Ten kapita?? pozwoli m??odym
farmerom wykonaÄ? wszystkie zadania na poziomie srebrnym. Zadania z??ote i
diamentowe przeznaczone sÄ? raczej dla naszych bardziej do??wiadczonych farmer??w
i dlatego wymagajÄ? wy??szego poziomu i bardziej warto??ciowych rzeczy.

Przygotujcie siÄ? wiÄ?c na zwariowany czas na polu, ale pamiÄ?tajcie, ??e zabawa
ta wiecznie trwaÄ? nie bÄ?dzie.
Spieszcie siÄ?, aby zdÄ???yÄ? wykonaÄ? wszystkie misje, zanim nastanie czas
Wielkiego Postu. Sp????nieni zbieracze cukierk??w mogÄ? liczyÄ? p????niej tylko na
parÄ? punkt??w do??wiadczenia.

Dobrej zabawy podczas karnawa??owego szale??stwa na Waszych farmach ??yczy Wam

PoczÄ?tek zabawy godz. 13:15


Wasza ekipa Farmeramy

Event Karnawa?? 2011 - grafiki

Event
Ju?? wcze??niej opisali??my na czym bÄ?dzie polegaÄ? i od kiedy zaczyna siÄ? event.
Teraz nie mogÄ?c doczekaÄ? siÄ? startu tego s??odkiego wydarzenia prezentujemy nowe grafiki.


Event zostanie w??Ä?czony oko??o 13.15.

Facebook:

Zagraj:DJ DAvSON wodzirej na WESELE ATRAKCYJNE CENY !
Wygenerowano w sekund: 0.53
9,217,225 unikalne wizyty