Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 1
isia1981

· Łącznie użytkowników: 15,166
· Najnowszy użytkownik: Marysia111

Statystyki:

stat4u

Discord:

discord.png

Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

maczek5
Offline
· 21.01.2019 10:52:49
Witam Czy u Was też farma nie działa?

maczek5
Offline
· 20.01.2019 11:07:27
Witam Zapraszam pracujących farmerów jako sąsiadów. biba!

Aldona
OfflineAdmin
· 18.01.2019 19:31:36
W związku z Waszymi obawami dotyczącymi postępu w evencie Legenda Wikingów informujemy, że buliony będą również możliwe do zdobycia w zbliżającym się evencie urodzinowym.

visan03
Offline
· 17.01.2019 16:42:07
gosik37, odblokowałaś najpierw w świątyni za banany

gosik37
Offline
· 17.01.2019 16:15:45
Już mam Smiech

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
59% [128 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
29% [63 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
9% [19 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
2% [4 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
2% [4 głosów]

Ogółem głosów: 218
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

Owieczka Shaun na farmie ?

Doniesienia
Zdobyli??my dwie grafiki , prawdopodobnie zwiÄ?zane z jakim?? zadaniem / misjÄ? , kt??ra jest zwiÄ?zana z owieczkÄ? Shaun.
Poni??ej znajduje siÄ? zagroda z wy??ej opisanÄ? owieczkÄ? i prezentami... niestety na chwilÄ? obecna nic wiÄ?cej nie wiemy na ten temat.


Kolejny obrazek z zadania ze Shonem... tu pojawia siÄ? nasze drzewko mÄ?dro??ci , ciekawe czy to przypadek czy bÄ?dzie jakie?? powiÄ?zanie...A i na koniec ostatnia grafika, kt??ra przedstawia ptaka. Czy??by to nowa ods??ona naszej sowy pocztowej ?
Jak tylko pojawiÄ? siÄ? jakie?? szczeg????y damy Wam znaÄ?. Na chwilÄ? obecnÄ? informacjÄ? traktujemy za ciekawostkÄ? / plotkÄ?.

Nowe grafiki, szkice...

Newsy
Na profilu Facebook naszej gry pojawi??y siÄ? nowe grafiki oraz szkice.
PochodzÄ? one od ekipy Farmeramy i jak domniemamy prezentujÄ? nowe wersje budynk??w i targu w mie??cie.
Miasto prawdopodobnie otrzyma nowy design w klimacie nowej dzielnicy rzemie??lniczej.

Aby powiÄ?kszyÄ?, kliknij na wybranym zdjÄ?ciu.A co Wy o nich my??licie ?
Czytaj wiÄ?cej !


B??edy: wielokrotne zasiewy, znikanie plon??w i inne zwiÄ?zane z operacjami na kontach

Info z OFF
Witajcie Farmerzy.

Pragniemy Was poinformowaÄ?, i?? b??Ä?dy zwiÄ?zane z niezapisywaniem siÄ? dokonanych przez Was operacji w grze wynika??y z tego, i?? chcieli??my poprawiÄ? szybko??Ä? gry.
Pracujemy nad poprawÄ? wydajno??ci w grze, jednak??e wcze??niejszÄ? zmianÄ? wycofali??my by uniknÄ?Ä? b??Ä?d??w z zapisem dokonanych przez Was czynno??ci na kontach. Gra wiÄ?c mo??e dzia??aÄ? troszkÄ? wolniej.

Za utrudnienia te najmocniej przepraszamy.

Wasza Ekipa Farmeramy.

Zakup drugiego zawodu przez SMS.

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!


Niestety z przykro??ciÄ? musimy Was poinformowaÄ?, i?? z przyczyn technicznych na chwilÄ? obecnÄ?, opcja zakupu drugiego zawodu poprzez sms nie jest mo??liwa.
Obecnie trwajÄ? prace nad wprowadzeniem tej us??ugi.
Nie znamy terminu wprowadzenia jej do gry.
Je??li siÄ? pojawi poinformujemy Was o tym poprzez oficjalne og??oszenie.


Wasza ekipa FARMERAMY.

S??l i cukier na kole...

Info z OFF
Kochani!

W zwiÄ?zku z tym, i?? wielu z Was zwr??ci??o uwagÄ?, ??e s??l i cukier ??elujÄ?cy, kt??re to itemy wygrywacie w kole nie sÄ? w rozsÄ?dnej cenie, wprowadzona zostanie zmiana.

Dzi?? kupujÄ?c 10 sztuk soli lub cukru ??elujÄ?cego w sklepie zap??acicie 2 FL, podczas gdy w kole za 2 FL wygrywacie tylko 2 sztuki soli/cukru ??elujÄ?cego.

Od dnia jutrzejszego w kole fortuny bÄ?dzie do wygrania 10 x s??l lub 10 x cukier ??elujÄ?cy.Aktualizacja:
Z przyjemno??ciÄ? informujemy, ??e s??l/cukier ??elujÄ?cy na kole fortuny ju?? wygrywamy w ilo??ci 10 sztuk

Pozdrawiamy.
Wasza ekipa FARMERAMY.

Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

Pragniemy poinformowaÄ? Was, i?? wkr??tce bÄ?dzie mo??na wygraÄ? na kole fortuny zar??wno s??l jak i cukier ??elujÄ?cy. Nagroda ta bÄ?dzie mo??liwa do wygrania dla graczy bÄ?dÄ?cych powy??ej 40 poziomu, oraz tych kt??rzy majÄ? tylko jednÄ? z wytw??rni.

??yczymy wszystkim wspania??ej zabawy.
Wasza Ekipa Farmeramy

Żółw dający więcej % na zdobycie narzędzi ... w tym cukru i soli..

Newsy
Wielu z Was pyta o żółwia, który daje nam 3% szansy więcej na wypadanie narzędzi ( w tym cukru i soli) z pól.
Ten żółw to jeden z czterech, które można zdobyć kupując pakiet 300FL.
Jest on przypisywany losowo, więc trzeba mieć sporo szczęścia.


Możecie zdobyć następujące żółwie (od lewej):

1. John Cytryna - 3% szansy na wylosowanie go, daje on 5% więcej narzędzi ze zbiorów.
2. Ringo Stary - 62% szansy na wylosowanie go, daje on 60 PD co 10 godzin.
3. George Harówka - 25% szansy na wylosowanie go, daje on 10 SG co 10 godzin.
4. Paul McCurry - 10% szansy na wylosowanie go, daje on 10 wody na dzień.

B??Ä?dy: Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

mamy dla Was kolejne informacje:- informacja w newsach jest ju?? wy??wietlana w jÄ?zyku polskim
- jest ju?? mo??liwo??Ä? wykupienia drugiego rzemios??a. P??atno??ci ju?? dzia??ajÄ? poprawnie.
- na wypadanie soli/cukru majÄ? wp??yw np. runa zwiÄ?kszajÄ?ca wypadanie narzÄ?dzi, puchary, ??????w (podobnie jak w przypadku narzÄ?dzi).
- kiedy wybrali??cie ju?? zaw??d, z upraw powinien wypadaÄ? tylko cukier/wytw??rnia d??emu lub tylko s??l/piekarnia
- ceny produkt??w gotowych z rzemios?? na rynku nie wy??wietlajÄ? siÄ? prawid??owo. Programi??ci ju?? pracujÄ? nad naprawieniem tego b??Ä?du
- opcja p??atno??ci poprzez sms mo??e nie dzia??aÄ? prawid??owo

Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Kochani Farmerzy!

Mamy nowe warto??ci na targu produkt??w z dzielnicy przemys??owej.
Zamie??cili??my tabelki z warto??ciami >> TUTAJ <<
PamiÄ?tajcie, ??e je??li zakupicie za pomocÄ? "plus" w danym budynku, to cena zmienia siÄ? na FL, a nie jest do kupienia za SG.
Polecamy przeczytaÄ? ca??y poradnik Dzielnica rzemie??lnicza jak i wiele innych Poradnik??w.
Udanej zabawy ??yczy Wam ekipa FARMERAMY.

Aktualizacja:
TrwajÄ? prace nad wprowadzeniem mo??liwo??ci wykupienia drugiego zawodu za pomocÄ? sms. Zmiana ma zostaÄ? wprowadzona jeszcze dzisiaj.

Pomocnik farmera - nowa wersja

Newsy
Przed chwilkÄ? pojawi??a siÄ? nowa wersja Pomocnika Farmera 0.95b PL.


Oto zmiany:

Poprawiono :
- Zamienione miejscami nazwy â??Selerâ? i â??Ziemniakiâ?
Zmieniono :
- Wy??wietlanie â??grubÄ?â? czcionkÄ? terminu zako??czenia upraw
Dodano :
- Menu g??rne
- Do wyboru Uprawy Bahamarama i Mroczna Farma
- Automatyczna aktywacja listy upraw wybranej Farmy
- Obliczanie ilo??ci zebranych plon??w na polach
- Naw??z Zosi dodaje 2 szt. plon??w
Zapraszamy do testowania i sugerowania co by??cie dodali / zmienili
w tym temacie.
Pobierz tutaj
Strona projektu: http://farmoludzik.prv.pl


B??Ä?dy: Dzielnica przemys??owa

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

Znane sÄ? nastÄ?pujÄ?ce b??Ä?dy:

- S??l i cukier ??elujÄ?cy wypadajÄ? na Bahamaramie - to nie jest b??Ä?dem, tak ma byÄ?,
- Informacja w Newsach nie jest wy??wietlana w jÄ?zyku polskim - jest to ju?? przet??umaczone, wkr??tce zostanie poprawione,
- Cukru ??elujÄ?cego i soli jeszcze nie mo??na zakupiÄ? w sklepie farmerskim - trzeba je kupiÄ? za po??rednictwem przycisku "+"Przepraszamy i prosimy Was o cierpliwo??Ä?.

UPDATE:

Witajcie ponownie,
Kolejnym znanym nam b??Ä?dem jest to i?? nie mo??na kupiÄ? drugiego budynku rzemie??lniczego.
Programi??ci ju?? pracujÄ? nad rozwiÄ?zaniem i tego problemu.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwo??Ä?.

Wasza Ekipa Farmerama


Facebook:

Zagraj:
Wygenerowano w sekund: 0.33
9,900,102 unikalne wizyty