Renzo: Trening

trening_renzo.png

Pola gry:

Opisy:

Forum:

Pomocnik Farmera

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,082
· Najnowszy użytkownik: Szymonowak

Statystyki:

stat4u

Farmerski Chat:Reklama:

Shoutbox

Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

rom76
Offline
· 18.08.2018 17:42:35
Dozowniki stawiamy na pnącze.

kasandra51
Offline
· 18.08.2018 17:18:11
Co zrobić ze ze zdobytymi dozownikami? Wyjaśnijcie proszę..

TaMara1
OfflineAdmin
· 18.08.2018 11:44:52
malinowska46, szansa to nie jest to, że pominie tylko że może pominąć ale wcale nie musi.

malinowska46
Offline
· 18.08.2018 08:22:17
acha mam szanse ale dalam i nic nie pominelo musialam czekac

Dziad55
Offline
· 17.08.2018 23:12:46
Zapraszam sąsiadów -mam poziom 136

Chat Farmerama:

Symbole-Czataa.png

Ostatnio na forum

Ankieta

Jak często zaglądasz na naszą stronę ?

Codziennie.
Codziennie.
61% [96 głosów]

Co 2-3 dni.
Co 2-3 dni.
30% [47 głosów]

Raz na tydzień.
Raz na tydzień.
6% [10 głosów]

Raz na miesiąc.
Raz na miesiąc.
1% [2 głosów]

Kilka razy w roku.
Kilka razy w roku.
1% [2 głosów]

Ogółem głosów: 157
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 18.03.2018 10:36

Archiwum ankiet

Reklama:

Reklama

INFO: Wulgarne nicki w grze

Info z OFF
Drodzy gracze!

Jeste??my ??wiadomi tego, i?? wielu graczy wybiera sobie niestosowne i wulgarne Nicki, obra??ajÄ?ce innych graczy, klany, grupy polityczne, itd. Zdajemy sobie sprawÄ? z tego, i?? niejednokrotnie prowadzi to do nieprzyjemnych sytuacji w grze, na forach oraz czacie.

Osoby, u kt??rych siÄ? spotkamy z takÄ? nazwÄ? u??ytkownika/klanu itp., otrzymajÄ? surowe kary â?? blokady konta na okre??lony [lub w szczeg??lnych przypadkach nieokre??lony] czas.

Niestety my zazwyczaj do??wiadczamy o takich faktach, gdy dane nazwy pojawiÄ? siÄ? na czacie, forum lub w wiadomo??ci do pomocy technicznej. Nie mo??emy wiÄ?c od razu zareagowaÄ?. W przypadku, gdy natkniecie siÄ? na gracza z niestosownym/wulgarnym Nickiem/nazwÄ? klanu itp. nale??y zg??osiÄ? danÄ? sprawÄ? do Supportu poprzez formularz kontaktowy bezpo??rednio w grze. ProszÄ? wtedy do??Ä?czyÄ? mo??liwie wiele dowod??w w postaci zrzut??w ekranu, ID itd.

Nale??y mieÄ? r??wnie?? na uwadze, ??e ban na??o??ony na jedno z for przypisanych do konkretnej gry, skutkuje blokadÄ? wszystkich for od wszystkich gier firmy BIGPOINT.

To samo dotyczy zak??adanych nowych kont w celu obra??ania â?? blokada konta nastÄ?pi na konto g????wne w grze.

Wasza ekipa Farmerama

Update: Zmiany na Bahamaramie

Info z OFF
Witajcie Farmerzy,

z powodu problem??w technicznych musieli??my przenie??Ä? wprowadzenie zmian na przysz??y tydzie??, a dok??adniej na czwartek czyli na 14 lipca.

Za zamieszanie przepraszamy.

Wasza Ekipa Farmeramy

Update: Zmiany na Bahamaramie

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!

ZachÄ?cam Was do zapoznania siÄ? z tabelami cen i r??wnowarto??ci zwierzat, pasz i ro??lin egzotycznych kt??re bÄ?da obowiÄ?zywa??y po zmianach na Bahamaramie.

Mi??ej zabawy

Wasza Ekipa Farmeramy

Update: Zmiany na Bahamaramie

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

Z przyczyn technicznych musieli??my przenie??Ä? wprowadzenie zmian na czwartek tj. 07.07

Godzina wprowadzenia zmian pozostaje bez zmian.

Wasza Ekipa FARMERAMA

Nowe zadania

Info z OFF
Witajcie farmerzy!

W piÄ?tek oko??o po??udnia pojawi siÄ? kr??tkie zadanie, kt??re potrwa do wieczora w niedzielÄ?.
Minimalny poziom aby wziÄ?Ä? w nim udzia?? to poziom 6.
Wykonanie zadania bÄ?dzie premiowane du??ymi sztucznymi ogniami.


Mi??ej zabawy Farmerzy!

Wasza Ekipa Farmerama.

Zapytania na temat odszkodowa??

Info z OFF
Drodzy Farmerzy!

Wielu z Was pisze do nas z pro??bami o odszkodowanie za np. wysiane nasiona, kt??re znik??y podczas b??Ä?d??w po aktualizacjach..

Jeszcze raz musimy podkre??liÄ?, choÄ? nie jest to nam wcale na rÄ?kÄ?, ??e nie mamy pozwolenia na przyznawanie pojedynczych rekompensat.

Je??eli tylko otrzymamy odg??rnie inne wskaz??wki, bÄ?dziemy Was na bie??Ä?co informowaÄ? na forum.

Serdecznie pozdrawiamy
Wasza ekipa Farmeramy

Zmiany na Bahamaramie

Info z OFF
Witajcie Farmerzy!


W ??rodÄ? (6 lipca 2011) w godzinach rannych, miÄ?dzy 04:00 a 05:00 odbÄ?dÄ? siÄ? prace konserwacyjne. ZostanÄ? wprowadzone zmiany na Bahamarama. Wszystkie oferty, kt??re bÄ?dÄ? na targu w chwili wprowadzania zmian, zostanÄ? wycofane, towary wr??cÄ? do stodo??y, a 10-cio procentowa prowizja bÄ?dzie graczom zwr??cona, wiÄ?c nikt nic nie straci.

Ponadto, wszystkie zlecenia w domku na Bahamarama zostanÄ? usuniÄ?te. W zwiÄ?zku z tym bÄ?dziemy mieli specjalny dzie?? w czwartek i piÄ?tek, gdy pojawi siÄ? wiÄ?cej zlece?? ni?? zwykle - r??wnie?? te z??ote. Je??li macie wiele z??otych zlece??, proszÄ? wykonajcie je przed zmianÄ?.

Prosimy pamiÄ?taÄ? tak??e o og??oszeniu dotyczÄ?cym zmian na Bahamaramie:
INFO: Zmiany na Bahamaramie - palmogrosze zostanÄ? zamienione na sianogrosze.

Jak po ka??dej aktualizacji, pragniemy przypomnieÄ? Wam, by zastosowaÄ? wskaz??wki zawarte w tym temacie:
Przygotuj sw??j sprzÄ?t - Gra nie dzia??a zastosuj siÄ? do instrukcji
??yczymy Wszystkim mi??ej gry.

Wasza Ekipa Farmeramy.

B?Ä?DY: Brak mo??liwo??ci zalogowania

Info z OFF
Farmerzy!

Mamy problemy z jednÄ? z baz danych. Skutkuje to w ten spos??b, ??e niekt??rzy majÄ? problem z logowaniem oraz pojawiajÄ? siÄ? sÄ?siedzi z gwiazdkami.

Pracujemy nad rozwiÄ?zaniem i prosimy o cierpliwo??Ä?.

Wasza ekipa FARMERAMY.

Tajemnicze zagrody

Info z OFF
Farmerzy!

MinÄ???y 24 h i tajemniczy stajenny zniknÄ??? ze sklepu farmerskiego.

Mamy nadziejÄ?, ??e zabawa jakÄ? przygotowali dla Was tw??rcy gry przynios??a wiele rado??ci i nieoczekiwanych wydarze?? na Waszych farmach.

Wszystkiego dobrego ??yczy Wam ekipa FARMERAMY

Tajemniczy stajenny + Opis

Newsy
Tajemniczy stajenny zosta?? w??Ä?czony


Tajemniczy stajenny
Mo??e wybuduje Ci motylarniÄ?, a mo??e zagrodÄ? dla wiewi??rek... TYLKO on to potrafi. Skorzystajcie z okazji, bo ta interesujÄ?ca postaÄ? zawita u nas na kr??tko.

Ten tajemniczy stajenny wybuduje Ci w przeciÄ?gu 5 godzin jakÄ??? zagrodÄ?. Ale jakÄ?? MotylarniÄ?, zagrodÄ? dla wiewi??rek czy co?? zupe??nie innego? Niespodzianka!

Letni Festiwal - (wcze??niej jako Dzie?? Niepodleg??o??ci)

Doniesienia

Znamy ju?? datÄ? rozpoczÄ?cia i zako??czenia ni??ej opisywanego Dnia Niepodleg??o??ci.
ZresztÄ? pewnie dla USA bÄ?dzie to Dzie?? Niepodleg??o??ci a dla nas jest ju?? zarezerwowana inna nazwa.
Dla mieszka??c??w innych kraj??w bÄ?dzie to po prostu Letni Festiwal.

OdbÄ?dzie siÄ? od 8 - 10 lipca.

W tym mini evencie potrzebne bÄ?dÄ? m.in: jazda konna, mi??orzÄ?b oraz palety farb...

Co ciekawe jeszcze przed rozpoczÄ?ciem Festiwalu ma nastÄ?piÄ? wspominana wcze??niej Unia Walutowa z Bahamarama.Facebook:

Zagraj:DJ DAvSON wodzirej na WESELE ATRAKCYJNE CENY !
Wygenerowano w sekund: 0.20
9,061,914 unikalne wizyty